ماموریت بزرگ

شماره‌ی آپریل ۲۰۱۴ تیبل‌تاک، شامل مقالاتی درباره‌ی ماموریت بزرگ است که توسط مسیح به شاگردانش ابلاغ شد: «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته، همه‌ی امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح‌القدس تعمید دهید. و ایشان را تعلیم دهید که همه‌ی اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند. و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می‌باشم» (متی ۲۸: ۱۸-۲۰). این شماره از تیبل‌تاک می‌کوشد تا نه تنها به توضیح دقیق منظور مسیح از این کلمات بپردازد، بلکه همچنین این کلمات را در موقعیت‌های واقعی‌ای که مسیحیان هر روزه با آنها روبرو می‌شوند به کار گیرد.
 

 
3 آوریل 2020

آنها را تعمید دهید

ما تعمید می‌دهیم، در نام خدای تثلیث زیرا خدا پسر خودش را فرستاد، او که روح خود را ریخته، و آسمان و زمین تازه را بنا کرده، ما را از گناهانمان پاک ساخته، و ما را با عیسی یکی کرده، یعنی آدم آخر، او که پیش قراول خلقت تازه است، آسمان و زمین تازه.