صفات خدا

خدا درباره‌ی کیستی خود چه می‌گوید؟

تصورات غلط درباره‌ی خدا فراوان است. اما لازم نیست اینطور باشد. خدا شخصیت خود را در کتاب‌مقدس آشکار نموده و صفاتی را که معرف او هستند، را تنویر بخشیده است. با اینکه به عنوان مخلوقاتی محدود نمی‌توانیم هرگز حقیقتا همه‌ی جنبه‌های وجودی خدا را بشناسیم، اما باید آنچه خودِ او فرموده است را مطالعه کنیم.

در این مجموعه تعالیم 16 قسمتی صفات خدا، مدرس همکار در لیگونیر، دکتر استیون جِی. لاوسون، درکی کتاب‌مقدسی از صفات الاهی را بیان می‌کند و نشان می‌دهد چطور درکی صحیح از خدا می‌تواند بر همه‌ی جنبه‌های زندگی ما تاثیر بگذارد.


The Attributes of God 1

روابط ارزشمند بر پایه‌ی شناخت استوار هستند. وقتی برای اولین بار شخصی را ملاقات می‌کنیم، تا زمانی که این فرصت را نداشته باشیم که بیشتر درباره‌ی آن شخص مانند تاریخچه‌ی زندگی، شخصیت، علایق و چیزهایی که دوست ندارند و اشتیاق‌های‌شان بدانیم، فکر نمی‌کنیم که حقیقتا او را می‌شناسیم. زمانی که بیشتر درباره‌ی کسی که تازه با او آشنا شده‌ایم، می‌فهمیم، بهتر درک می‌کنیم که چطور رابطه‌مان را با آن شخص ادامه دهیم. به همین شکل، رابطه‌ای زنده و پویا با خدای تثلیث باید در درکی راسخ از خدا، آنگونه که او خود را در کلامش آشکار نموده، ریشه داشته باشد. در این پیغام، دکتر استیون جِی. لاوسون مقدمه‌ای بر صفات تعیین‌کننده‌ی خدا ارائه می‌دهد و ما را دعوت می‌کند که در پی رابطه‌ای صمیمانه‌تر و لبریز از پرستش با خدا باشیم.

درس 1: مقدمه ای بر صفات خدا

The Attributes of God 2

از میان صفات بارز و بسیارِ خدا، یکی از صفاتی که درک آن برای انسان محدود بسیار دشوار است، واجب‌الوجود بودن یا قائم به ذات بودن خداست. برعکس ما، خدا نه آغازی داشته و نه پایانی دارد؛ و وابسته به هیچکس یا هیچ چیز نیست. در این پیغام، در حالیکه دولت نامحدود خدا و نیازمندی خودمان را بررسی می‌کنیم، دکتر لاوسون ما را دعوت می‌کند تا رضایت کامل و خوشی‌مان را در خدا که منشاء نامحدود همه چیز است، جستجو کنیم.

درس 2: واجب‌الوجود بودن خدا


The Attributes of God 3

مفهوم روحانیت برای بیان ایده‌های متفاوت بسیاری استفاده می‌شود. برای برخی، این واژه نشان‌دهنده‌ی تعهدی آگاهانه به امور خداست. برای برخی دیگر، اینکه بگوییم شخصی روحانی است به این معناست که او علاقه‌ای کلی به مسائل مذهبی یا ماوراءالطبیعه دارد. با اینحال، وقتی صحبت از روحانیت خدا می‌شود، در واقع به این معناست که او روح است، یعنی او وجودی غیرمادی، نادیدنی و نامحدود است که به طور بنیادینی از مخلوقات مادی، دیدنی و محدود متمایز می‌باشد. در این پیغام، دکتر لاوسون بررسی می‌کند که تایید اینکه خدا وجودی روحانی است به چه معناست و چرا این جنبه از شخصیت خدا برای درک ما از کیستی او حیاتی است.

درس 3: روحانیت خدا

The Attributes of God 4

این اعلان که خدا پادشاه است، در تمامی صفحات کتاب‌مقدس طنین‌انداز است. نزدیک‌ترین مفهوم در ارتباط با پادشاه بودن خدا، حاکمیت مطلق اوست. اینکه بگوییم خدا حاکم مطلق است، به این معنا نیست که او صرفا قدرتمندتر از دیگران است؛ هرچند که این درست است. بلکه حاکم مطلق خواندن خدا حکومت و اقتداری به او نسبت می‌دهد که فراتر از مکان و زمان است و هیچ چیز خارج از قلمرو آن نیست. دکتر لاوسون در این درس طبیعت و گستره‌ی فرمانروایی مطلقا حاکمانه‌ی خدا را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که چطور درکی کتاب‌مقدسی از این موضوع می‌تواند دید ما را نسبت به پیشرفت تاریخ، وقایع دنیای حاضر و شرایط زندگی خودمان تغییر دهد.

درس 4: حاکمیت مطلق خدا


The Attributes of God 5

امروزه قدوسیت برای افراد زیادی مفهومی بیگانه است. با اینحال برای نویسندگان کتاب‌مقدس، قدوسیت یکی از برجسته‌ترین صفات خداست. این صفت جدایی او از خلقت، به عنوان خدایی که بی‌نهایت برتر است، و پاکی مطلق اخلاقی او را مشخص می‌کند. دکتر لاوسون در این درس توضیح می‌دهد که مفهوم تصدیق اینکه خدا قدوس است، به چه معناست؛ و چطور درکی از این حقیقت بر نحوه‌ی نزدیک شدن ما به خدای زنده و زندگی توأم با احترامی فروتنانه در مقابل او تاثیر می‌گذارد.

درس 5: قدّوسیت خدا

The Attributes of God 6

ما به عنوان موجوداتی دارای جسم، محدود به زمان و مکان هستیم. وقتی با خواسته‌های رقابتی در زمان‌مان روبرو می‌شویم، اغلب با بیان اینکه نمی‌توانیم در آن واحد در دو جا باشیم، خود را تبرئه می‌کنیم. با اینحال خدا می‌تواند در آن واحد در دو مکان باشد. در واقع، او در آنِ واحد در همه جا حضور دارد. در این درس دکتر لاوسون تعلیم کتاب‌مقدسی حضور مطلق خدا را بیان می‌کند، که نشان‌دهنده‌ی این است که هیچ مکانی در آسمان یا جهنم و نیز در تمامی عالم هستی وجود ندارد که با پُری هستی خویش در آنجا حضور نداشته باشد.

درس 6: حضور مطلق خدا


The Attributes of God 7

وقتی به ظرفیت محدود ذهن بشری فکر می‌کنیم، سخت است کسی را درک کنیم که همه چیز را به طور کامل می‌داند. امروزه کسانی هستند که دانش خدا را محدود می‌کنند و استدلال‌شان این است که این با انتخاب‌های آزاد افراد هماهنگی ندارد؛ اما این بر خلاف تعلیم واضح و استوار کلام خداست. در این پیغام، دکتر لاوسون مفهوم تصدیق عالم مطلق بودن خدا و اینکه چرا این جنبه از شخصیت خدا برای درک ما از کیستی او ضروری است، را بررسی می‌کند.

درس 7: علم مطلق خدا

The Attributes of God 8

قدرت مطلق خدا مانند همه‌ی صفات دیگر او، در برگیرنده‌ی همه‌ی هستی خداست. هیچ جایی در عالم هستی نیست که خدا قدرتش را آنجا اعمال نکند. از یک خار گل گرفته تا ستارگان آسمان، همه چیز و همه کس برای بودن خود به قدرت بی‌اندازة خدا وابسته هستند. در این درس، دکتر لاوسون طبیعت و گستره‌ی این قدرت درک‌ناشدنی خدا را بررسی می‌کند.

درس 8: قدرت مطلق خدا


The Attributes of God 9

برای هرکسی سخت است که یک روز یا حتی یک ساعت را بدون اینکه به شکلی تغییر کند، سپری نماید. افکار و احساسات ما در وضعیتی مداوم از تغییر هستند. حتی بزرگترین اشتیاق‌ها و برنامه‌های ما در طول زمان تغییر پیدا می‌کنند. با اینحال خدا هرگز در فکر و مسیر عملی خود در دنیا تغییر نمی‌کند. او صخره‌ای استوار و قلعه‌ای قوی و تنها لنگر مطمئن در دنیای همیشه در تغییر است. در این درس، دکتر لاوسون دیدگاه کتاب‌مقدسی از تغییرناپذیری خدا را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد که چطور شخصیت، کلام، نقشه و نجات او هرگز تغییر نمی‌یابند.

درس 9: تغییرناپذیری خدا

The Attributes of God 10

در عصری که حقیقت و راستی اغلب کاملا شخصی و درونی محسوب می‌شود، معرفی خدایی که راستی‌اش مطلق و مشهود است توسط کتاب‌مقدس، تضادی آشکار محسوب می‌شود. به علاوه این ادعا که این خدا حقیقت را در کتاب‌مقدس اعلام کرده، باعث می‌شود که حکمت این جهان زیر و رو گردد. در این درس، دکتر لاوسون چندین جنبه از راستی خدا را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که چرا در دنیای امروز این دیدی که باید داشته باشیم، بنیادین و ضد فرهنگی است.

درس 10: راستی خدا


The Attributes of God 11

این تفکر که اعدام ظالمانه‌ی یک مرد یهودی در قرن اول در فلسطین می‌تواند ابزاری باشد که خدا به وسیله‌ی آن نجات برای نوع بشر بیاورد، از نظر دنیا احمقانه است. اما در همین واقعه بود که خدا حکمت بی‌نهایت و کاوش‌ناپذیرش را آشکار نمود. در این پیغام، دکتر لاوسون تعریفی کتاب‌مقدسی از حکمت ارائه می‌دهد و حکمت خدا را در آفرینش، مشیت و نجات بررسی می‌کند.

درس 11: حکمت خدا

The Attributes of God 12

برای کسانی که با درد و سختی در این زندگی روبرو می‌شوند، غیرعادی نیست که به نیکویی خدا شک کنند. اما پیغام واضح کلام خدا این است که خدا به طور ویژه‌ای نیکوست؛ و اینکه او معیار هر چیزی است که ما نیکو می‌خوانیم. مسیحیان با در نظر گرفتن نیکویی او در کنار حکمت و قدرتش می‌توانند مطمئن باشند که خدا نه تنها مشتاق است که نیکویی‌اش را آشکار کند، بلکه همچنین قادر است که نقشه‌ی نیکویش را به بهترین شکل ممکن به کمال رساند. در این درس، دکتر لاوسون مفهوم اینکه می‌گوییم خدا نیکوست و چگونگی عمل نیکویی او در این دنیا را بررسی می‌کند.

درس 12: نیکویی خدا


The Attributes of God 13

وقتی از عیسی خواستند شریعت را خلاصه کند، او پاسخ داد که شخص باید خدا و همسایه‌اش را محبت کند. در نظر داشته باشید که فیض خدا باید به ایمانداران برای تحقق این دو فرمان کمک کند. فیض خدا هم باید قلب‌مان را غرق شکرگزاری و محبت نسبت به خدا کند و هم نمونه‌ای به ما بدهد که چطور با همسایه‌مان رفتار کنیم. در این جلسه، دکتر لاوسون گستره‌ی فیض خدا را که به واضح‌ترین شکل در نجاتی که در پسرش محقق شد، آشکار شده، بررسی می‌کند.

درس 13: فیض خدا

The Attributes of God 14

محبت واژه‌ای است که بدون توجه به معنای حقیقی آن مکررا به کار برده می‌شود. اغلب تصور می‌شود که محبت یک احساس یا کشش است؛ اما کلام خدا درکی بسیار عمیق‌تر از معنای محبت ارائه می‌‌دهد. به علاوه این محبت خداست که نمونه و سرمشقی است برای همه‌ی اشکال مشتق‌شده‌ی محبت. در این درس، دکتر لاوسون عمق محبت خدا را که محبتی بی‌کران و به طور ابدی فداکارانه است، کنکاش می‌کند.

درس 14: محبت خدا


The Attributes of God 15

پیش‌دانی مفهومی است که اغلب بدنام و اشتباه درک شده است. اما بسیاری از برداشت‌هایی که درباره‌ی معنای آن شده، غیر کتاب‌مقدسی هستند. در این درس، دکتر لاوسون تصورات اشتباهی که از پیش‌دانی شده را برطرف و بررسی می‌کند که متن کتاب‌مقدس حقیقتا در این‌باره چه تعلیم می‌دهد.

درس 15: پیش‌دانی خدا

The Attributes of God 16

با اینکه بسیاری ترجیح می‌دهند که درباره‌ی غضب خدا فکر نکنند، کتاب‌مقدس در صحبت درباره‌ی آن تعلل نمی‌کند. در کتاب‌مقدس، غضب خدا هشداری برای بی‌ایمانان و دلیلی برای زندگی مقدس برای قوم اوست. در این پیغام، دکتر لاوسون به طبیعت و ضرورت غضب خدا و طریق‌های متفاوت و بسیاری که در کلام خدا دیده می‌شود، نگاه می‌کند.

درس 16: غضب خدا