خدمات لیگونیر، یک سازمان شاگردسازی مسیحی بین‌المللی است که توسّط الاهی‌دانی به‌نام دکتر آر. سی. اسپرول در سال ۱۹۷۱، بنیان نهاده شد و هدف آن، تجهیز مسیحیان برای بیان رسای باورهای خود، دلیل و چرایی این اعتقادها، چگونگی زندگی برطبق این باورها و نحوه‌ی درمیان گذاشتن این اعتقادها با دیگران است. اعلان قدّوسیّت خدا هدف محوری و اصلی مؤسّسه‌ی نام برده شده است. خدمت و مأموریّت روحانی، اشتیاق و هدف ما این است که به انسان‌ها کمک کنیم تا در شناخت خود از خدا و قدّوسیّت او، به رشد و تعالی دست یابند.

خدا قوم خویش را دعوت فرموده تا با تازگی ذهن خویش، تبدیل و دگرگون شوند. به‌همین دلیل است که ما درپی آنیم تا هر جلال خدا را که در کتاب مقدّس، آشکار شده، دربرابر پس‌زمینه‌های فرهنگی، فلسفه‌ها، دفاعیّات اعتقادی، اخلاقیّات و تاریخ کلیسا، اعلان نماییم.

در وب‌سایت ما، شما می‌توانید گستره‌ای از منابع گوناگون، هم‌چون کلاس‌ها، راهنمای مطالعه‌ها و محتوای چندرسانه‌ای را بیابید تا مأموریّت و خدمت روحانی ما در اعلان، تعلیم و دفاع از قدّوسیّت خدا در تمامیت آن برای تعداد افرادی هرچه بیش‌تر تحقّق یابد. 

 

درباره‌ی بنیان‌گزار سازمان ما، دکتر آر. سی. اسپرول، بیش‌تر بدانید