مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

1 ژوئن 2021

عادل‌شمردگی فقط به وسیله‌ی ایمان

ما معتقدیم نمی‌توانیم با شایستگی‌‌ها، کارها و رضایت‌های خودمان بخشایش از گناه و رستگاری را از پیشگاه خداوند کسب کنیم، بلکه این مهم به وسیله‌ی فیض، به خاطر عیسی مسیح و از طریق ایمان محقق می‌شود.
1 ژوئن 2021

شادی در کارمان

اهمیت و ارزش شغل ما زمانی برای‌مان آشکار می‌شود که با قناعت و شادی کار و شغل خود را وسیله‌ای برای جلال دادن خداوند دانسته و عیسی مسیح و زندگی او را نمونه‌ی خود قرار دهیم. او که آمد تا خدمت کند و نه این که خدمت شود.
1 ژوئن 2021

شادی در جامعه

خداوند ما را با عطایا و استعدادهای مختلف خوانده تا در کلیسا و در کنار دیگر مسیحیان در شادی نجات خود رشد نماییم. شادی حقیقی که تنها در مسیح یافت می‌شود و نه برای منفعت شخصی بلکه برای بنا و تقویت کلیسا به آن خوانده شده‌ایم.
1 ژوئن 2021

فقط کاری انجام بده

بر خلاف تعالیم انجیل کامیابی، موفقیت دنیوی لزوماً نشانه‌ی لطف خداوند و عدم موفقیت نیز نشانه‌ی این که شما «خارج از اراده‌ی خداوند» هستید نیست. مسیر زندگی اغلب نه تنها سرشار از فرصت‌ها، بلکه سرشار از شکست‌هاست.
17 می 2021

شادی فقط در عیسی

شادی حقیقی تنها در مسیح یافت می‌شود. او که غمها و دردهای ما را برخود گرفت تا شادی ابدی را به ما ببخشد و این شادی نه یک احساس صرف بلکه یک حقیقت درونی و ابدی است.
17 می 2021

عیسای حقیقت‌گو

محبت به معنای بی تفاوتی نسبت به گناه نیست. محبت مسیح همواره با اعلام حقیقت کامل و دعوت به توبه همراه بود. هرچند در مواردی افراد آزده خاطر می‌شدند اما محبت مسیح به معنی اعلام راستی و شفقت الهی به طور همزمان بود.
5 می 2021

بی‌اعتنایی به آموزه‌ها

درک و زندگی بر اساس آموزه‌های راستین ایمان مسیحی باعث رشد در شناخت خداوند و اتحاد با او و دیگر ایماندارن می‌شود. از طرفی بی توجهی به آموزه‌ها می‌تواند پنجره‌ای به روی بدعت‌ها و جدایی‌ها باشد.
5 می 2021

خدای پسر

پسر خدا از پدر زاده شده، نه بدان معنا که او در یک رویداد و یا دوره‌ای از زمان به وجود آمده یا از پدر مشتق شده. بلکه بدان معنا که در ازلیت و در ذات الهی پسر با تمام صفات و قدرت و الوهیت از پدر مولود گشته.
5 می 2021

خدای روح‌القدس

روح‌القدس یکی از اقانیم تثلیث مقدس است. او در تمام عملکردهای خود اراده‌ی ذات مبارک تثلیث مقدس را انجام می‌رساند. توجه به عملکردهای روح‌القدس به عنوان یک نیرو یا قدرت و یا به شکلی مجزا از خدای پدر و خدای پسر دیدگاهی دور از مسیحت حقیقی می‌باشد.