مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

3 آوریل 2021

توقف‌باوری

 آیا عطایایی که رسولان توسط آنها کلام و قدرت مسیح را به مردم شناسانیده و کلیسا را گسترش دادند همچنان به افراد داده می‌شود؟ تعلیم کلام خدا و تاریخ کلیسا به ما نشان می‌د‌هد که خداوند بعد از مکتوب شدن کلامش و گسترش کلیسایش اعطای عطایای نشانه‌ای شفا، نبودت، تکلم به زبان‌ها و معجزات را متوقف نموده.
3 آوریل 2021

درک خواسته‌ی خداوند

خواسته‌ی خداوند از ما چیست؟ این سوالی بسیار اساسی و عمیق است که درک آن در زندگی مسیحی ما می‌تواند باعث فروتنی و در نظر گرفتن جلال خداوند در تمام موقعیت‌ها بشود.
31 مارس 2021

لذت بردن از تثلیث

خدا را پدر خود دانستن نه تنها منجر به شادی بیشتر ما می‌شود، بلکه آرامش و لذت عمیقی به ما می‌دهد. افتخار اینکه خداوند پدر ما باشد حیرت‌انگیز است. فرزند پادشاهی ثروتمند بودن دلپذیر است، اما محبوب فرمانروای عالم بودن وصف ناپذیر است.
31 مارس 2021

پسر داوود

آدم، پدر نسل بشر است. عیسی به عنوان پسر خدا، نه تنها نماینده نسل داوود هست بلکه نماینده‌ی نسل آدم نیز هست و با فدیه جان خود بر روی صلیب، بخشش از گناهان، رستاخیز و حیات ابدی را به ایمانداران خود خواهد بخشید.
31 مارس 2021

عضویت در کلیسا

شبان نیکو گوسفندانش را به رهبران مشخصی که دستیارش هستند سپرده تا مراقبت کنند. بدون عضویت، هیچ یک از رهبران کلیسا نمی‌توانند تعیین کنند که مسئول کدام گوسفند عیسی هستند.
9 مارس 2021

خوشا به حال ماتمیان

دنیا ماتم‌زدگی بابت گناه را واپسگرایانه و تنگ‌نظرانه می‌داند؛ اما برای مسیحیان این مسیری با مقصد شادمانی ابدی است. غمی که آغاز توبه از گناه است و محصول آن نجات و حیات ابدی است.
9 مارس 2021

خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت

آیا شما برای عدالت خداوند تشنه و گرسنه هستید؟ این خواهش و نیاز نه با اعمال انسانی ما و نه با هیچ نیرویی در درون ما قابل رفع شدن است. بلکه فقط خداوند است که در کفاره‌ی پسرش عیسی مسیحِ عادل ما را عادل می‌شمارد.
9 مارس 2021

خوشا به حال آنان که برای عدالت جفا می‌بینند

آیا در جفاها و درها با مسیح یکی شده‌ایم؟ اتحاد با عیسی یعنی سهیم شدن در تمامی چیزهایی که متعلق به عیسی هستند، از جمله طرد شدن، ناسزا شنیدن، و جفا دیدن. اگر به راستی در این‌ها با او سهیم شویم پادشاهی آسمان از آن ما خواهد بود.
9 مارس 2021

خوشحال باشید چون شما را فحش گویند

آیا به خاطر پیروی مسیح، خدمت او، و بشارت انجیل او سختی دیده‌اید، یا تا به حال در پیروی مسیح مورد فحش و ناسزای مردم دنیا بوده‌اید؟ خداوند وعده داده است که در او شادمانی ابدی نصیب افرادی خواهد شد که در جفاها او را پیروی کرده‌اند.