مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

17 می 2022

تلاش برای درک اراده‌ی خدا

کوشش برای درک تمام اراده‌ی خدا و نداشتن هیچ سؤالی برای آینده تلاشی برای از بین بردن ضرورت ایمان است. ما همه‌ی آنچه خدا می‌داند را نمی‌دانیم. اما باید با ایمان خود را به اراده‌ی مکشوف او سپرده و در ایمان قدم برداریم.
17 می 2022

حقیقت ترس

وقتی روح خدا شما را به بخش‌هایی از کلام خداوند هدایت می‌کند که در مورد ترس و اضطراب سخن می‌گوید، سه چیز را که همواره تکرار شده است خواهید شنید، خداوند با تو است، خداوند حاضر است، خداوند حاکم است.
9 می 2022

مطالعه‌ی کتاب‌‌مقدس و به‌کار بردن الهیات

مطالعه‌ی الهیات کتاب‌مقدسی، با شناخت این موضوع آغاز می‌شود که کتاب‌مقدس یگانه زیربنا و تنها منبع خطاناپذیر برای یک الهیات واقعی است. الهیات صحیح در مورد خدای پرجلالی است که کتاب‌مقدس برای ما آشکار نموده، پس تحصیل آن الهیات هدفی مناسب برای تمامی خواندگان کتاب‌مقدس است.
8 می 2022

درمان مضاعف

خون مسیح یگانه علاج گناه است. خون آن بره‌ی بی‌عیب و لک که بر مذبح جلجتا بر صلیب به جهت آمرزش گناهان قوم او پاشیده شد تا مقدسین او نه فقط از داوری گناه رهایی یابند بلکه تا نسبت به قدرت گناه نیز از حفاظت مسیح برخوردار باشند.
5 می 2022

نجات اِعمال شد

بر اساس حکمت پدر، پسر خدا از آسمان فرستاده شد تا نجات را به انجام رساند. روحِ پسر این نجات را بر قوم او اِعمال می‌کند و به‌واسطه‌ی فیض، قوم خدا را با مسیح حقیقی تاریخ متّحد می‌سازد.
3 نوامبر 2021

موفقیت دنیوی

گاهی زندگی کردن بر اساس آموزه‌های کتاب مقدس باعث رسیدن به موفقیت دنیوی می‌شود. با این حال در مواقعی دیگر داشتن زندگی عادلانه می‌تواند به بهای از دست دادن موفقیت‌های دنیوی باشد. تعادل در میان این دو با درک درست از معنای موفقیت و شناخت کلام خدا حاصل می‌شود.
3 نوامبر 2021

ابزار فیض چیست؟

ابزار فیض، وسایلی است که خداوند معین نموده که به وسیله‌ی آنها روح‌القدس ایمانداران را قادر می‌سازد تا مسیح و مزایای نجات را دریافت کنند. خداوند کلام خود، آیین‌ها و دعا را به عنوان مهمترین ابزار فیض مقرر نموده تا به وسیله‌ی آنها شناخت و برکات مسیح را به مقدسین ببخشد.
3 نوامبر 2021

ما اصلاح‌یافته هستیم

اصلاح‌یافته بودن صرفا به معنی ایستادگی بر آموزه‌هایی که پدران اصلاح‌گرای ما در دوران اصلاحات باور داشتند نیست، بلکه به معنی ایستادگی بر کلام خداوند است. اصلاح‌یافته بودن باور صرف به این موضوع نیست که خداوند حاکم بر نجات افراد است، بلکه باور این موضوع است که او بر تمامی امور حاکمیت مطلق دارد.
3 نوامبر 2021

موفقیت کاری

در پرتوی انجیل عیسی مسیح ما باید نسبت به موضوع موفقیت دیدگاهی متفاوت از دنیا داشته باشیم. هرچند نتایج گناه در تمامی کارهایی که انجام می‌دهیم دیده می‌شود، اما کار مسیح ما را رهایی داده و دیدگاه ما را نسبت به همه چیز حتی زحمات کاری ما تغییر می‌دهد.