مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

1 دسامبر 2022

اعتقادنامه‌ها و اعتراف‌نامه‌ها‌ی ایمانی پروتستان‌

پروتستان‌ها ایده‌ی اعتراف‌نامه‌‌‌ی ایمانی را از خود در نیاوردند. در طی قرن‌ها، کلیسا همواره در مواقع سردرگمی و بحران، به ایمان خود اعتراف کرده است.
29 نوامبر 2022

چرا اصلاحات هنوز هم اهمیت دارد؟

پانصد سال، گذشته و کلیسای کاتولیک روم هنوز هم اصلاح نشده است. باوجود زبان جهانی صمیمیِ بسیاری از پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها، روم هنوز هم عادل‌شمردگی فقط به‌وسیله‌ی ایمان را رد می‌کند.
28 نوامبر 2022

اصلاحات حقیقی

بیداری در مرکزیت ایمان مسیحی جای دارد و عامل اصلی مسیحی بودن ماست. بیداری نتیجه‌ی حاکمیت خداوند فیاض ماست.
25 نوامبر 2022

چرا اصلاحات ضرورت داشت؟

ما معتقدیم، صرف‌نظر از هر توصیفی که برای اعمال فرد بتوان بکار گرفت، او فقط بر پایه‌ی بخشش فیاضانه‌ی خداوند، عادل شمرده می‌شود.
24 نوامبر 2022

آیا اصلاحات تمام شده است؟

کلیسای کاتولیک روم آموزه‌ی کتاب‌مقدسی مبنی بر عادل‌شمردگی فقط به‌وسیله‌ی ایمان را محکوم کرد، منکر انجیل شد و صرف نظر از تأیید دیگر اصول راست‌دینی مسیحی، دیگر کلیسایی قانونی و مشروع به حساب نمی‌آمد.
22 نوامبر 2022

توصیه‌ی لوتر درباره‌ی زندگی مسیحی

در زندگی مسیحی، حاکمیت مطلق خدا، نجات به‌وسیله‌ی فیض، عادل‌شمردگی به‌وسیله‌ی ایمان و حیات تازه در اتحاد با مسیح، چه معنایی دارند؟ در نظر لوتر، این موضوعات بر چهار مفهوم دلالت می‌کنند.
21 نوامبر 2022

الهی‌دانی برای تمام اعصار: جان کالون

جدای از نویسندگان کتاب‌مقدس، کالون تأثیرگذارترین خادم کلام است که جهان به خود دیده. فیلیپ ملانکتون او را تواناترین مفسر کتاب‌مقدس می‌شمرد و از این رو، خیلی ساده لقب «الهی‌دان» را به او داد.
18 نوامبر 2022

الهی‌دان عهد: هاینریش بولینگر

بولینگر واعظی خستگی‌ناپذیر بود. در ده سال اول خدمتش در زوریخ، هفته‌ای شش یا هفت بار موعظه می‌کرد. از سال ۱۵۴۲، او هفته‌ای دو بار، یکشنبه‌ها و جمعه‌ها، موعظه می‌کرد؛ این کار به او فرصت می‌داد تا خودش را کاملاً وقف نوشتن کند.
17 نوامبر 2022

شاهزاده‌ی مترجمان: ویلیام تیندِیل

در ۶ اکتبر ۱۵۳۶، تیندیل را اعدام کردند. او را با طناب دار خفه کردند، سوزاندند و بدنش را با باروت متلاشی کردند، اما پیش از مرگش، آخرین سخن معروفش را فریاد زد: «خداوندا، چشمان پادشاه انگلستان را باز کن.»