مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

15 سپتامبر 2021

الهیات ما چیست؟

الهیات ما چیست؟ برای جواب دادن به این سوال باید گفت الهیات علم شناخت خدای تثلیث است. خدایی که بر تمامی جوانب زندگی ما فارق از شغل و موقعیت و جایگاه ما حاکم است.
15 سپتامبر 2021

الهیات، الهیات، الهیات: چرا لیگونیر؟

زندگی پر ثمر مسیحی با شناخت الهیات صحیح و خدای حقیقی میسر می‌شود. برای شناساندن این خدای پر جلال به جهان افتاده در گناه خبر خوش انجیل مسیح و کلام خداوند به ما داده شده است.
15 سپتامبر 2021

الهیات برای جلال خداوند

اهمیت مطالعه الهیات نه در تقویت دانش مسیحی بلکه در رشد بینش ما و داشتن پرستشی عمیق و خدمتی سرسپرده است. 
15 سپتامبر 2021

الهیات و کلیسا

خداوند کلام خود را برای کلیسا حفظ کرده است تا با تعلیم تمامیت کلام خدا به عنوان اساس الهیات مسیحی قوم خدا تقدیس شده و بسیاری با مسیح آشنا شوند.
15 سپتامبر 2021

الهیات و زندگی روزمره

الهیات مسیحی علم شناخت خدای حقیقی و علم داشتن زندگی پر ثمر و پر برکت است. اما این علم نه صرفاً نظری بلکه به مساوات بحث‌های پیچیده کاربردی نیز هست. 
15 سپتامبر 2021

تاریخ خدمات لیگونیر

محبت و علاقه‌ی آر.‌ سی. به حقیقت، نیکی و زیبایی خدا بخشی از شالوده‌ی خدمات لیگونیر بود. ما برای این پنجاه سال گذشته شکرگزار هستیم. اما باشد که مغرور نگردیم. لیگونیر به کلیسا خدمت می‌کند، و در این راه از رحمت ابدی خدای قدوس برخورداریم.
15 سپتامبر 2021

کمک به مردم جهت شناخت خداوند

خدای حقیقی با ابزار کوچک کارهای عظیم انجام می‌دهد. ایمان و سرسپردگی دکتر اسپرول و محبتش به خدا و کتاب مقدس همواره چراغی برای ادامه‌ی راه این خدمت مهم بوده است.
24 آگوست 2021

سرور سلامتی

پادشاهی خداوند احیا خواهد شد و قوم به اسارت رفته بازخواهند گشت. پیغام نبی در تاریکی دوران چنین بود. و پیغام کلیسا این است، که پادشاه ابدی، سرور سلامتی آمده و رهایی و احیا از اسارت گناه را به همراه آورده است.  
24 آگوست 2021

در کلیسای خود مشارکت کنید

خداوند از ما خواسته تا در کلیسای او و در کنار دیگر مقدسین و برای جلال او عطایایی را که به ما بخشیده به کار ببریم. مطیع رهبرانمان باشیم و تعلیم کلام خدا و دعا را جدی بگیریم.