مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

19 اکتبر 2020

علت ابزاری عادل شمردگی

ایمان، بستر عادل شمردگی ما نیست. بستر عادل شمردگی ما عدالت مسیح، شایستگی او است. اصلاح‌گران گفتند که علت افتخارآمیز عادل شمردگی ما، عدالت مسیح به‌تنهایی است.
19 اکتبر 2020

چهار استنباط از الهیات مارتین لوتر

از نظر لوتر، زندگی مسیحی، نوعی زندگی بر پایه انجیل، ساخته‌شده از انجیل، و قوت‌گرفته از انجیل است که فیض مقتدر و آزاد خداوند را نمایش می‌دهد و با قدردانی از آن ناجی که برایمان جان خود را داد تا پایان ادامه می‌یابد.
6 جولای 2020

شام خداوند چیست؟

شام خداوند آیینی مربوط به عهد یا پیمان جدید است که توسط عیسای مسیح در بالاخانه، در شبی که به او خیانت شد بنیان گذاشته شد.
29 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: پایداری مقدسین

اطمینان من به پایداری‌ام، در توانایی خودم برای مقاومت نیست. اطمینانم بر قدرت مسیح برای حفظ من در فیض و بر قدرت شفاعت او قرار دارد. او ما را در امنیت به منزل خواهد رساند.
28 ژوئن 2020

کتاب‌مقدس درباره‌ی اعتیاد چه می‌گوید؟

با وجود اینکه به نظر می‌رسد کلمه‌ی «اعتیاد» اصطلاحی مناسب برای توصیف هرگونه درگیری اجباری و از سر عادت، این اصطلاح در کتاب‌مقدس یافت نمی‌شود که به جای آن، از اصل غالب گناه استفاده می‌کند.
22 ژوئن 2020

چرا مسیحیان باید کتاب‌مقدس را مطالعه کنند؟

چون کتاب‌مقدس توسط خدای قادر مطلق الهام شده است، یک دارایی ارزشمند و مفید به ما می‌دهد، و آن دارایی، آموزه است.
22 ژوئن 2020

چرا مسیحیان روز یکشنبه عبادت می‌کنند؟

از آفرینش تا زمان مسیح، قوم خدا شش روز کار و در روز هفتم استراحت کرده‌اند. از کار مسیح تا زمان تکمیل ملکوت، قوم خدا با نگاهی به پشت سر و کار تمام شده‌ی مسیح، در اولین روز هفته استراحت و شش روز دیگر را کار می‌کنند.
15 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: فیض مقاومت‌ناپذیر

تفکر این است که فیض خدا آنقدر قدرتمند است که توانایی غلبه بر مقاومت طبیعی ما را دارد. روح‌القدس تمایل و وضع اراده‌ی ما را تغییر می‌دهد تا در حالیکه ما قبلا نسبت به پذیرش مسیح بی‌میل بودیم، اکنون مایلیم و حتی فراتر از آن.