مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

4 آوریل 2024

‌عالی‌ترین منفعت

پولس رسول برحسب تجربیات خود، آسایشی را می‌شناسد که از قناعت و خشنودی در مسیح ناشی می‌شود. او با داشتن زندگی در و همراه با مسیح، آسایش لازم برای این زندگی و زندگی ابدی را دارد.
2 آوریل 2024

نجات‌دهنده‌ی پر فیض ما

چیزی خارق‌العاده و ماوراءالطبیعی درمورد عیسی وجود دارد. او منجی عادلی است که نه برای خود، بلکه به جای دیگران می‌میرد.
28 مارس 2024

دروازه‌ها

مزمورنویس از مکان مقدس خداوند صحبت می‌کند و آن را به مثابه‌ی نوعی شهر توصیف می‌کند. هنگامی که پادشاه وارد شهر می‌شود، دروازه‌ها برای استقبال از او گشوده می‌شوند. این امر نشان‌دهنده‌ی پیروزی و جشن است.
26 مارس 2024

صَهیون

مسیح برخاسته است. ایمان ما استوار است. امید ما پوچ نیست. زندگی ما در مسیح بی‌معنا نیست. زحمت ما در خداوند بطالت نیست.
21 مارس 2024

بطالت

مسیح برخاسته است. ایمان ما استوار است. امید ما پوچ نیست. زندگی ما در مسیح بی‌معنا نیست. زحمت ما در خداوند بطالت نیست.
19 مارس 2024

خداوند لشکرها

خداوند لشکرها برگزیدگان را حفظ می‌کند. نجات هرگز «... به اراده یا کوشش انسان وابسته نیست»، بلکه به رحمت خداوند لشکرها بستگی دارد، که بقیتی را باقی گذاشته است.
14 مارس 2024

نمک

آتش داوری خداوند جهان را نمک می‌زند و پاک می‌کند؛ بنابراین ایمان‌داران باید از طریق شهادت مسیح‌وار خود، نفوذی پاک‌کننده در جهان داشته باشند. پس از آن، ایمان‌داران نمک زمین هستند
12 مارس 2024

مکان‌‌های بلند

تلاش برای فراتر رفتن از کلام خدا در پرستش به پایانی خوش منتهی نمی‌شود. کوشش‌ها برای «بهبود بخشیدن» به عبادت بر مبنای احساسات، سلایق شخصی، کاربردی‌سازی، سنت، محبوبیت، یا حتی نیت‌های خیرخواهانه، به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسد.