مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

1 اکتبر 2022

انسان‌شناسی مسیحی و زندگی اخلاقی

خدا انسان‌ها را برگزیده است تا ابزار او برای اجرای عدالت باشند. این حقیقت که خدا این وظیفه بزرگ را به انسان‌های (سقوط‌کرده) واگذار کرده است، شهادت دیگری بر ارزش و منزلت ذاتی ماست.
1 اکتبر 2022

درک شخصیت

مسیحیان می‌دانند که انسان‌ها نیکو آفریده شده‌اند، اما در گناه سقوط کردند و در عصیان بر علیه خدا، به جدایی از هم رسیدند. بدون فیض نجات‌بخش و احیا کننده خداوند، انسان سقوط کرده تنها خشونت را در قلب خود می‌یابد.
30 سپتامبر 2022

ما باکتری نیستیم: استدلالی بر کرامت انسانی

مسیحیت تعلیم می‌دهد که ارزش انسان ریشه در مقدس بودن خدا دارد؛ ارزش انسان منعکس‌کننده‌ی جلال خداست. چراکه انسان‌ها «به‌شباهت» خدا آفریده شده‌اند.
26 سپتامبر 2022

به‌کارگیری اخلاق مسیحی در مسائل خاص

ایمان مسیحی جهان‌بینی منسجمی را به ما ارائه می‌دهد که برای مسائل اخلاقی حائز اهمیت ما را هدایت می‌کند. در این مقاله، مروری خواهیم داشت پیرامون نحوه‌ی‌ گفتگوی اخلاق مسیحی در مورد تعدادی از موضوعات بحث‌برانگیز زمانه‌ی خودمان.
25 سپتامبر 2022

حرمت حیات

این آموزه که انسان به‌صورت و به‌شباهت خداوند است، حقیقتا بنیان و ضرورتی است برای درک مسیحی از ماهیت انسان، مقام و ارزش یک شخص، و تمام جوانب اخلاقیات مسیحی.
2 سپتامبر 2022

مَثَل گنج در زمین و مروارید گران‌بها

زیبایی و شکوه ملکوت خدا چنان است که هرکس آن را می‌یابد و متوجّه اهمیت آن می‌شود، در واکنش به آن با شادی و بدون احساس از دست دادن حاضر است برای آن هر چیز را قربانی کند.
31 آگوست 2022

مَثَل رشد کردن دانه

ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که تمامی دوستان ما به مسیح روی خواهند آورد. اما به یقین باور داریم که خداوند برگزیدگان خود را فراخواهد خواند و ما باید با امانت وظیفه‌ی خود یعنی نشاندن دانه‌ی کلام خدا را انجام دهیم.
29 آگوست 2022

مَثَل دهقانان

ما که به عیسای مسیح ایمان آورده‌ایم باید خود را از غرور و ناسپاسی که او در این مَثَل محکوم می‌کند دور نگاه داشته و محفوظ بداریم. ارباب بازخواهد گشت و ما باید حساب پس بدهیم. مراقب باشیم و چنان زندگی کنیم که ثمراتی در خور اعتماد او به بار آورد.
26 آگوست 2022

مَثَل ناظر بی‌صداقت

نظارت صحیح و همراه با خداترسی در امور مالی و برکاتی که از خداوند دریافت کرده‌ایم به معنای درک صحیح از حاکمیت خداوند و اعتماد به او در تمام جنبه‌های زندگی است.