كتاب‌ها

خدمات لیگونیر، گستره‌ای از کتاب‌های الاهیاتی را ارائه می‌کند که آراء و اندیشه‌های کتاب مقدّسی را از دیدگاه جنبش اصلاحات توضیح می‌دهند. این کتاب‌ها مبانی ایمان مسیحی و کار فیض خدا و حاکمیت مطلق او را شرح می‌دهند. تمرکز آن‌ها بر ماهیّت شخص مسیح، زندگی زمینی و معجزه‌های او، مرگ کفّاره‌ای وی بر صلیب، رستاخیز پیروزمندش از مرگ، صعود او به آسمان و نشستن وی به دست راست حضرت اعلی، شفاعت برای از پیش برگزیدگان و بازگشت در جلال برای محکوم کردن زندگان و مردگان است. این کتاب‌ها شما را کمک می‌کنند تا حقایق ایمان مسیحی و شالوده‌ی آموزه‌های کتاب مقدّسی را درک نمایید.


18 سپتامبر 2023

آیا می‌توانم مطمئن باشم که نجات یافته‌ام؟

امروزه در کلیسا بسیاری از مردم در مورد نجات خود دچار تردید هستند. با این حال، نه تنها برای مسیحیان امکان‌پذیر است که مطمئن شوند که نجات یافته‌اند، بلکه این وظیفه آنهاست که از دعوت و برگزیدگی خود اطمینان حاصل کنند (دوم پطرس ۱: ۱۰).
30 آگوست 2023

درس‌هایی از بالاخانه

در درس‌هایی از بالاخانه، دکتر سینکلر فرگوسن ما را به ساعات صمیمی از شبی که به عیسی خیانت شد، می‌برد. این تصویر واضح از خدمت مسیح، از شستن پاهای شاگردان تا دعای او در مقام کاهن اعظم، قلب عیسی را به ما نشان می‌دهد.
12 آوریل 2022

آرایشگری که می‌خواست دعا کنه

این داستان تخیلی، برگرفته از یک داستان واقعی است، که یک شب با آقای مک فارلند که رهبری پرستش خانوادگی را بر عهده دارد آغاز می‌شود. وقتی دخترش از او می‌پرسد که چگونه باید دعا کند، آقای مک فارلند داستانی ۵۰۰ ساله را به اشتراک می‌گذارد - داستانی درباره‌ی یک آرایشگر و مشتری معروفش.
12 آوریل 2022

‭ ‬جام‭ ‬زهرآلود‭ ‬شاهزاده

در داستان «جام زهرآلود شاهزاده» عیسی مایل است «جام» وحشتناک غضب پدر را بنوشد. این کار برای عیسی بسیار گران تمام شد: او تحقیر شد، رنج کشید، و مُرد. اما در پایانِ داستان کودکان شاهد پیروزی مسیح و ثمر نیکوی اطاعت او از اراده‌ی پدرش خواهند بود.
8 فوریه 2022

توبه چیست؟

تمامی انسان‌ها گناه کرده و احکام خدا را شکسته‌اند. هیچ‌کدام از ما نیکو نیستیم (رومیان ۳: ۱۰). و به خاطر گناه ما، خداوند حکم نموده تا توبه کنیم. اما توبه یعنی چه؟
27 سپتامبر 2021

همه الهی‌دان هستند: مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند

این کتاب به بحث‌های خشک در باب آموزه‌ها نمی‌پردازد، در عوض دکتر اسپرول، با نشان دادن مهارت خود در ساده و قابل فهم ساختن موضوعات پیچیده، حقایق اساسی ایمان مسیحی را مورد بررسی قرار می‌دهد، و یک بار دیگر به یاد ما می‌آورد که خدا کیست و برای قوم خود در این دنیا و دنیای بعدی چه کرده است.
19 سپتامبر 2021

شگفت‌زده از رنج: نقش درد و مرگ در زندگی مسیحی

 دکتر اسپرول، مشاوره‌‌ای کتاب‌مقدّسی و تسلّی‌بخش به کسانی که در حال تحمّل رنج و غم و اندوه هستند ارائه می‌دهد و به آنهایی که در حال خدمت به رنجدیدگان و نیازمندان هستند، مشاوره‌ای ارائه می‌دهد که به ایمان‌داران کمک کنند تا در مواقع آزمایش‌، با ایمان به خدایی که هم مهربان است و هم نیکو، پایداری کنند.
9 سپتامبر 2021

آیا می توانم نجاتم را از دست بدهم؟

در این کتابچه، دکتر اسپرول به کتاب مقدس نگاه می‌کند تا ببیند یک مسیحی حقیقی هیچ وقت می‌تواند از ایمان دور افتد. او به موضوعاتی از قبیل گناه نابخشودنی، نوکیشان قلابی، و حضور گناه در زندگی ایمانداران این جهان می‌پردازد. وقتی مسیحیان به وعده خدا برای استوارساختنشان تا انتها تکیه می‌کنند، آنها از نجاتشان اطمینان می‌یابند.
19 جولای 2021

قدوسیت خدا

دکتر آر.سی. اسپرول در این اثر برجسته، قدوست خدا را در جایگاه شایسته و اصلی خود در زندگی مسیحی قرار می‌دهد. او با ترسیم ترسی الهام‌بخش از منظر خداوند مسیحیان را به تقدس تشویق می‌کند همانطور که خداوند قدوس است. وقتی با قدوست خداوند مواجه می‌شوید زندگی شما دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
10 می 2021

آیا خدا وجود دارد؟

در این کتابچه، دکتر آر. سی. اسپرول اثبات م یکند که برای ایمان آوردن مجبور نیستیم که از عقل خود صر فنظر کنیم. در حقیقت، منطق و عقل، ب هروشنی نشان م یدهند که خدا وجود دارد و هی چکس بهان های برای ب یایمانی خود ندارد. دکتر اسپرول استدلا لهای رایج خداناباوران را رد م یکند و ناسازگاری و ماهیت غیرمنطقی انکار وجود خدا را نمایان می سازد.
10 می 2021

مسابقه‌ی ایمان

در این کتابچه، دکتر، آر. سی. اسپرول، آن‌چه را که برای زندگی و ایمان ما بسیار مهمّ هستند، توضیح می‌دهد. هم‌چنان‌که او به‌روشنی مفهوم و معنای ایمان مسیحی را شرح می‌دهد و به راه پیروزی اشاره می‌کند، امید ما نیز این است که شما خود را به این چالش وا دارید که زندگی شما تا این لحظه چگونه سپری شده و چگونه به‌سوی زندگی ابدی پیش می‌روید.
10 می 2021

کلمه جسم گردید

بیانیه‌ی لیگونیر در مورد آموزه‌ی مسیح‌شناسی، بر آن است تا یک مسیح‌شناسی كتاب مقدّس محور و تاریخی را به کلیسای مسیح، به شکلی کاملاً آسان و بندبند ارائه دهد که در تعلیم ایمان پایدارِ كلیسا مفید بوده و با ارائه‌ی یك تأیید عمومی و مشترک، ایمان‌داران را از كلیساهای مختلف قادر می‌سازد که برای خدمت در کنار هم جمع شوند.
9 می 2021

الاغی که پادشاه را حمل کرد

دیوی الاغه. هیچ وقت برای انجام کاری انتخاب نشده بود. تا اون روز که خودش را در حال بردن آن پادشاه دید. و بعد از اون که دید چه پادشاهی را باید. سوار خودش کنه به خودش. افتخار می کرد.

18 سپتامبر 2023

آیا می‌توانم مطمئن باشم که نجات یافته‌ام؟

امروزه در کلیسا بسیاری از مردم در مورد نجات خود دچار تردید هستند. با این حال، نه تنها برای مسیحیان امکان‌پذیر است که مطمئن شوند که نجات یافته‌اند، بلکه این وظیفه آنهاست که از دعوت و برگزیدگی خود اطمینان حاصل کنند (دوم پطرس ۱: ۱۰).
30 آگوست 2023

درس‌هایی از بالاخانه

در درس‌هایی از بالاخانه، دکتر سینکلر فرگوسن ما را به ساعات صمیمی از شبی که به عیسی خیانت شد، می‌برد. این تصویر واضح از خدمت مسیح، از شستن پاهای شاگردان تا دعای او در مقام کاهن اعظم، قلب عیسی را به ما نشان می‌دهد.
12 آوریل 2022

آرایشگری که می‌خواست دعا کنه

این داستان تخیلی، برگرفته از یک داستان واقعی است، که یک شب با آقای مک فارلند که رهبری پرستش خانوادگی را بر عهده دارد آغاز می‌شود. وقتی دخترش از او می‌پرسد که چگونه باید دعا کند، آقای مک فارلند داستانی ۵۰۰ ساله را به اشتراک می‌گذارد - داستانی درباره‌ی یک آرایشگر و مشتری معروفش.
12 آوریل 2022

‭ ‬جام‭ ‬زهرآلود‭ ‬شاهزاده

در داستان «جام زهرآلود شاهزاده» عیسی مایل است «جام» وحشتناک غضب پدر را بنوشد. این کار برای عیسی بسیار گران تمام شد: او تحقیر شد، رنج کشید، و مُرد. اما در پایانِ داستان کودکان شاهد پیروزی مسیح و ثمر نیکوی اطاعت او از اراده‌ی پدرش خواهند بود.
8 فوریه 2022

توبه چیست؟

تمامی انسان‌ها گناه کرده و احکام خدا را شکسته‌اند. هیچ‌کدام از ما نیکو نیستیم (رومیان ۳: ۱۰). و به خاطر گناه ما، خداوند حکم نموده تا توبه کنیم. اما توبه یعنی چه؟
27 سپتامبر 2021

همه الهی‌دان هستند: مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند

این کتاب به بحث‌های خشک در باب آموزه‌ها نمی‌پردازد، در عوض دکتر اسپرول، با نشان دادن مهارت خود در ساده و قابل فهم ساختن موضوعات پیچیده، حقایق اساسی ایمان مسیحی را مورد بررسی قرار می‌دهد، و یک بار دیگر به یاد ما می‌آورد که خدا کیست و برای قوم خود در این دنیا و دنیای بعدی چه کرده است.
19 سپتامبر 2021

شگفت‌زده از رنج: نقش درد و مرگ در زندگی مسیحی

 دکتر اسپرول، مشاوره‌‌ای کتاب‌مقدّسی و تسلّی‌بخش به کسانی که در حال تحمّل رنج و غم و اندوه هستند ارائه می‌دهد و به آنهایی که در حال خدمت به رنجدیدگان و نیازمندان هستند، مشاوره‌ای ارائه می‌دهد که به ایمان‌داران کمک کنند تا در مواقع آزمایش‌، با ایمان به خدایی که هم مهربان است و هم نیکو، پایداری کنند.
9 سپتامبر 2021

آیا می توانم نجاتم را از دست بدهم؟

در این کتابچه، دکتر اسپرول به کتاب مقدس نگاه می‌کند تا ببیند یک مسیحی حقیقی هیچ وقت می‌تواند از ایمان دور افتد. او به موضوعاتی از قبیل گناه نابخشودنی، نوکیشان قلابی، و حضور گناه در زندگی ایمانداران این جهان می‌پردازد. وقتی مسیحیان به وعده خدا برای استوارساختنشان تا انتها تکیه می‌کنند، آنها از نجاتشان اطمینان می‌یابند.
19 جولای 2021

قدوسیت خدا

دکتر آر.سی. اسپرول در این اثر برجسته، قدوست خدا را در جایگاه شایسته و اصلی خود در زندگی مسیحی قرار می‌دهد. او با ترسیم ترسی الهام‌بخش از منظر خداوند مسیحیان را به تقدس تشویق می‌کند همانطور که خداوند قدوس است. وقتی با قدوست خداوند مواجه می‌شوید زندگی شما دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
10 می 2021

آیا خدا وجود دارد؟

در این کتابچه، دکتر آر. سی. اسپرول اثبات م یکند که برای ایمان آوردن مجبور نیستیم که از عقل خود صر فنظر کنیم. در حقیقت، منطق و عقل، ب هروشنی نشان م یدهند که خدا وجود دارد و هی چکس بهان های برای ب یایمانی خود ندارد. دکتر اسپرول استدلا لهای رایج خداناباوران را رد م یکند و ناسازگاری و ماهیت غیرمنطقی انکار وجود خدا را نمایان می سازد.
10 می 2021

مسابقه‌ی ایمان

در این کتابچه، دکتر، آر. سی. اسپرول، آن‌چه را که برای زندگی و ایمان ما بسیار مهمّ هستند، توضیح می‌دهد. هم‌چنان‌که او به‌روشنی مفهوم و معنای ایمان مسیحی را شرح می‌دهد و به راه پیروزی اشاره می‌کند، امید ما نیز این است که شما خود را به این چالش وا دارید که زندگی شما تا این لحظه چگونه سپری شده و چگونه به‌سوی زندگی ابدی پیش می‌روید.
10 می 2021

کلمه جسم گردید

بیانیه‌ی لیگونیر در مورد آموزه‌ی مسیح‌شناسی، بر آن است تا یک مسیح‌شناسی كتاب مقدّس محور و تاریخی را به کلیسای مسیح، به شکلی کاملاً آسان و بندبند ارائه دهد که در تعلیم ایمان پایدارِ كلیسا مفید بوده و با ارائه‌ی یك تأیید عمومی و مشترک، ایمان‌داران را از كلیساهای مختلف قادر می‌سازد که برای خدمت در کنار هم جمع شوند.
9 می 2021

الاغی که پادشاه را حمل کرد

دیوی الاغه. هیچ وقت برای انجام کاری انتخاب نشده بود. تا اون روز که خودش را در حال بردن آن پادشاه دید. و بعد از اون که دید چه پادشاهی را باید. سوار خودش کنه به خودش. افتخار می کرد.