توبه چیست؟ - خدمات لیگونیر
همه الهی‌دان هستند: مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند
27 سپتامبر 2021
‭ ‬جام‭ ‬زهرآلود‭ ‬شاهزاده
12 آوریل 2022
همه الهی‌دان هستند: مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند
27 سپتامبر 2021
‭ ‬جام‭ ‬زهرآلود‭ ‬شاهزاده
12 آوریل 2022

توبه چیست؟

چگونه از گناهت روی‌گردان شدی؟

تمامی انسان‌ها گناه کرده و احکام خدا را شکسته‌اند. هیچ‌کدام از ما نیکو نیستیم (رومیان ۳: ۱۰). و به خاطر گناه ما، خداوند حکم نموده تا توبه کنیم. اما توبه یعنی چه؟

در این کتابچه، دکتر آر. سی. اسپرول، با نگاه به زندگی چند شخصیت کتاب‌مقدس و چگونگی توبه‌ی آنها نمونه‌هایی به ما ارائه می‌دهد. دکتر اسپرول، توضیح می‌هد که توبه‌ی واقعی صرفا یک رفتار مذهبی یا تصمیمی برای بهتر شدن در آینده نیست. بلکه یک تبدیل روحانی است که در آن ما از گناهان خود روی‌گردان شده و با ایمان به خدا روی می‌آوریم.

آر. سی. اسپرول
آر. سی. اسپرول
دکتر آر. سی. اسپرول بنیانگذار خدمات لیگونیر، اولین کشیش جهت موعظه و تعلیم در کلیسای سنت اندرو در سنفورد ایالت فلوریدا و اولین رئیس دانشگاه الهیات ریفورمیشن بایبل کالج بود. ایشان نویسنده‌ی بیش از یک‌صد جلد کتاب، از جمله قدوسیت خدا بوده است.