توبه چیست؟ - خدمات لیگونیر
همه الهی‌دان هستند: مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند
27 سپتامبر 2021
‭ ‬جام‭ ‬زهرآلود‭ ‬شاهزاده
12 آوریل 2022
همه الهی‌دان هستند: مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند
27 سپتامبر 2021
‭ ‬جام‭ ‬زهرآلود‭ ‬شاهزاده
12 آوریل 2022

توبه چیست؟

چگونه از گناهت روی‌گردان شدی؟

تمامی انسان‌ها گناه کرده و احکام خدا را شکسته‌اند. هیچ‌کدام از ما نیکو نیستیم (رومیان ۳: ۱۰). و به خاطر گناه ما، خداوند حکم نموده تا توبه کنیم. اما توبه یعنی چه؟

در این کتابچه، دکتر آر. سی. اسپرول، با نگاه به زندگی چند شخصیت کتاب‌مقدس و چگونگی توبه‌ی آنها نمونه‌هایی به ما ارائه می‌دهد. دکتر اسپرول، توضیح می‌هد که توبه‌ی واقعی صرفا یک رفتار مذهبی یا تصمیمی برای بهتر شدن در آینده نیست. بلکه یک تبدیل روحانی است که در آن ما از گناهان خود روی‌گردان شده و با ایمان به خدا روی می‌آوریم.

خدمات لیگونیر
خدمات لیگونیر
ما مدرّسین همکار دکتر آر. سی. اسپرول هستیم. ماهیّت وجودی ما در اعلان، تعلیم و دفاع قدّوسیّت خدا در کاملیّت آن و برای تعداد هرچه بیش‌تری از انسان‌ها است. خدمت و مأموریّت روحانی، اشتیاق و هدف ما یاری انسان‌ها در رشد ایشان در معرفت خدا و قدّوسیّت اوست.