‭ ‬جام‭ ‬زهرآلود‭ ‬شاهزاده - خدمات لیگونیر
توبه چیست؟
8 فوریه 2022
آرایشگری که می‌خواست دعا کنه
12 آوریل 2022
توبه چیست؟
8 فوریه 2022
آرایشگری که می‌خواست دعا کنه
12 آوریل 2022

‭ ‬جام‭ ‬زهرآلود‭ ‬شاهزاده

دکتر آر. سی. اسپرول، در مقام یک الهی‌دان، شبان، و نویسنده، عمر خود را صرف شفاف‌سازی و قابل فهم کردن مفاهیم عمیق کتاب‌مقدسی کرده است. او، در قالب این اثرِ جذاب تمثیلی، این حقایق را با کودکان در میان می‌گذارد. در داستان «جام زهرآلود شاهزاده» عیسی مایل است «جام» وحشتناک غضب پدر را بنوشد. این کار برای عیسی بسیار گران تمام شد: او تحقیر شد، رنج کشید، و مُرد. اما در پایانِ داستان کودکان شاهد پیروزی مسیح و ثمر نیکوی اطاعت او از اراده‌ی پدرش خواهند بود. در حالی که تصویرهای خارق‌العاده‌ی جاستین جرارد قادر است قوه‌ی تخیل کودکان را تسخیر کند، والدین می‌توانند با استفاده از پرسش‌ها و آیات کتاب‌مقدسی بخش «ویژه‌ی پدر و مادرها» حقایقی را که در پس این تمثیل وجود دارند به کودکان خود بیاموزند.

خدمات لیگونیر
خدمات لیگونیر
ما مدرّسین همکار دکتر آر. سی. اسپرول هستیم. ماهیّت وجودی ما در اعلان، تعلیم و دفاع قدّوسیّت خدا در کاملیّت آن و برای تعداد هرچه بیش‌تری از انسان‌ها است. خدمت و مأموریّت روحانی، اشتیاق و هدف ما یاری انسان‌ها در رشد ایشان در معرفت خدا و قدّوسیّت اوست.