مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

10 می 2021

کلمه جسم گردید

بیانیه‌ی لیگونیر در مورد آموزه‌ی مسیح‌شناسی، بر آن است تا یک مسیح‌شناسی كتاب مقدّس محور و تاریخی را به کلیسای مسیح، به شکلی کاملاً آسان و بندبند ارائه دهد که در تعلیم ایمان پایدارِ كلیسا مفید بوده و با ارائه‌ی یك تأیید عمومی و مشترک، ایمان‌داران را از كلیساهای مختلف قادر می‌سازد که برای خدمت در کنار هم جمع شوند.
1 مارس 2021

ترس آن که فرزندان خدا را نشناسند

خداوند خدای حفظ کننده‌ی وعده است و برای نجات سرکشان و دشمنانش یگانه پسرش را به جهان فرستاد و پسر یعنی عیسی مسیح برای ایجاد صلح خدا با انسان تا به مرگ آن هم مرگ بر صلیب مطیع شد.