خدمات لیگونیر, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی استفاده از کتاب‌مقدس

این بیانیه سومین و آخرین بیانیه‌ی اجلاس سه‌گانه‌ای است که شورای بین‌المللی خطاناپذیری کتاب‌مقدس بانی آن بود.
20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی علم تفسیر کتاب‌مقدس

به سیاق بیانیه‌ی شیکاگو سال ۱۹۷۸، در این‌جا تصدیق‌ها و انکارهایی را به‌عنوان ابرازی درنتیجه‌ی کارمان جهت روشن‌سازی مسائل و اصول تفسیر می‌آوریم.
20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی خطاناپذیری کتاب‌مقدس

اعتبار کتاب‌مقدس موضوع مهمی برای تمامی مسیحیان در این عصر و هر عصر است. همه‌ی کسانی که به ایمانشان به عیسی مسیح به عنوان پرودگار و ناجی اعتراف می‌کنند، لازم است شاگرد بودن حقیقی خویش را با فرمان‌برداری متواضعانه و وفادارانه از کلام خدا نشان دهند.
10 می 2021

کلمه جسم گردید

بیانیه‌ی لیگونیر در مورد آموزه‌ی مسیح‌شناسی، بر آن است تا یک مسیح‌شناسی كتاب مقدّس محور و تاریخی را به کلیسای مسیح، به شکلی کاملاً آسان و بندبند ارائه دهد که در تعلیم ایمان پایدارِ كلیسا مفید بوده و با ارائه‌ی یك تأیید عمومی و مشترک، ایمان‌داران را از كلیساهای مختلف قادر می‌سازد که برای خدمت در کنار هم جمع شوند.
1 مارس 2021

ترس آن که فرزندان خدا را نشناسند

خداوند خدای حفظ کننده‌ی وعده است و برای نجات سرکشان و دشمنانش یگانه پسرش را به جهان فرستاد و پسر یعنی عیسی مسیح برای ایجاد صلح خدا با انسان تا به مرگ آن هم مرگ بر صلیب مطیع شد.