درس‌هایی از بالاخانه - خدمات لیگونیر
آرایشگری که می‌خواست دعا کنه
12 آوریل 2022
آیا می‌توانم مطمئن باشم که نجات یافته‌ام؟
18 سپتامبر 2023
آرایشگری که می‌خواست دعا کنه
12 آوریل 2022
آیا می‌توانم مطمئن باشم که نجات یافته‌ام؟
18 سپتامبر 2023

درس‌هایی از بالاخانه

”…لکن خاطر جمع دارید
زیرا که من بر جهان غالب شده‌ام...“ - یوحنا ۱۶: ۳۳

شما حاضرید چه چیزی بدهید تا یک شب در کنار عیسی باشید، تعالیم او را بشنوید و به دعای او گوش دهید؟ این همان چیزی است که در گفتار خداحافظی یوحنا فصل ۱۳-۱۷ می‌بینیم. هنگامی که سایه صلیب به چشم آمد، مسیح ساعات پایانی خود را با شاگردان به اشتراک گذاشت تا آنها را برای مرگ خود آماده کند، قلب‌های پریشان آنها را آرام کند، و از طرف آنها نزد پدر شفاعت کند.

در درس‌هایی از بالاخانه، دکتر سینکلر فرگوسن ما را به ساعات صمیمی از شبی که به عیسی خیانت شد، می‌برد. این تصویر واضح از خدمت مسیح، از شستن پاهای شاگردان تا دعای او در مقام کاهن اعظم، قلب عیسی را به ما نشان می‌دهد. عمیق‌ترین خواسته های او را برای برگزیدگانش کشف کنید و از نجات دهنده رنج‌ دیده که بر جهان غلبه کرده است، لذت ببرید.

سینکلر بی. فرگوسن
سینکلر بی. فرگوسن
دکتر سینکلر بی. فرگوسن، یکی از مدرّسین همکار در لیگونیر و استاد ممتاز الاهیّات نظام‌مند در مدرسه‌ی الاهیّات اصلاح شده است. ولی پیش‌تر در مقام کشیش ارشد در اولین کلیسای مشایخی در کلمبیا، کارولینای جنوبی به خدمت مشغول بوده است و بیش ‌از بیست کتاب نوشته که The Whole Christ, The Holy Spirit, In Christ Alone, Devoted to God از جمله آثار وی به‌شمار می‌روند.