شماره‌های مجله تیبل‌تاک


What-Is-the-Will-of-God-for-My-Life_620

این شماره از تیبل‌تاک، می‌کوشد به مسیحیان کمک کند تا آنچه کتاب‌مقدس درباره‌ی خواندگی خدا برای زندگی ما ارائه می‌کند را درک کنند، و نیز اینکه چطور می‌توانیم آن را تشخیص دهیم و خداوند را تکریم کنیم.

کشف اراده‌ی خدا

Hell_620

شماره‌ی فوریه‌ی ۲۰۱۴ تیبل‌تاک به بررسی آموزه‌ی کتاب‌مقدسی مجازات ابدی می‌پردازد.

جهنم


620x268_Baptizing-Them

این شماره از تیبل‌تاک می‌کوشد تا نه تنها به توضیح دقیق منظور مسیح از این کلمات بپردازد، بلکه همچنین این کلمات را در موقعیت‌های واقعی‌ای که مسیحیان هر روزه با آنها روبرو می‌شوند به کار گیرد.

ماموریت بزرگ

Christ-and-Him-Crucified_620

این شماره به بررسی هر یک از پنج مورد به طور جداگانه می‌پردازد، و نویسندگان به توضیح دیدگاه اصلاحات (ریفرمد) درباره‌ی این ارکان آموزه‌ای صحیح درباره‌ی ایمان، حیات، و عمل بدن مسیح می‌پردازند.

پنج تنها (سولا)


How-Do-We-Know-the-Bible-Is-True_620

این شماره می‌کوشد تا به مسیحیان در پاسخگویی به برخی از معمول‌ترین پرسش‌ها و ایراداتی که افراد شکاک علیه مسیحیت مطرح می‌کنند، کمک کند.

پاسخی به ایرادات

Christian-Exiles_620

این شماره به بررسی جنبه‌های مختلف معنای زندگی وفادارانه در خدمت خداوند مابین این دو جهان می‌پردازد، و به ایمانداران کمک می‌کند تا با وجود اینکه خانه‌ی حقیقی آنان در آسمان است، بر زمین مسئولانه عمل کنند.

در میان دو جهان


Eating-Black-Pudding_620-1

این شماره به بررسی مضامین توأم امید و نا امیدی از دیدگاهی کتاب‌مقدسی می‌پردازد و خوانندگان را تشویق می‌کند تا رویکردشان به نا امیدی، از یک دیدگاه حقیقی کتاب‌مقدسی باشد و در حالیکه واقعیت آن را تشخیص می‌دهد، آن را در پرتو امید جاودانی ببیند که ما در نجات‌دهنده‌ی‌مان داریم.

امید درمیان نا امیدی

Who-Are-Gods-Covenant-People-02_620

این شماره به بررسی الزامات شاگردی و رفتار شاگرد مسیحی می‌پردازد تا باشد که ما در وفاداری به خداوندمان، و شاگردسازی از همه‌ی ملل برای او، رشد کنیم.

شاگردی


620x268_same1

شماره‌ی آگوست ۲۰۱۶ تیبل‌تاک به موضوع اعتیاد می‌پردازد.

اعتیاد

A Ruler from Bethlehem

این شماره مجله تیبل‌تاک چندین آیات کلیدی پیشگویی درباره مسیح را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که چگونه آنها به مسیح اشاره می‌کنند.

مسیح موعود