شماره‌های مجله تیبل‌تاک


مجله تیبل‌تاک

این شماره از تیبل‌تاک، می‌کوشد به مسیحیان کمک کند تا آنچه کتاب‌مقدس درباره‌ی خواندگی خدا برای زندگی ما ارائه می‌کند را درک کنند، و نیز اینکه چطور می‌توانیم آن را تشخیص دهیم و خداوند را تکریم کنیم.

کشف اراده‌ی خدا

مجله تیبل‌تاک

شماره‌ی فوریه‌ی ۲۰۱۴ تیبل‌تاک به بررسی آموزه‌ی کتاب‌مقدسی مجازات ابدی می‌پردازد.

جهنم


مجله تیبل‌تاک

این شماره از تیبل‌تاک می‌کوشد تا نه تنها به توضیح دقیق منظور مسیح از این کلمات بپردازد، بلکه همچنین این کلمات را در موقعیت‌های واقعی‌ای که مسیحیان هر روزه با آنها روبرو می‌شوند به کار گیرد.

ماموریت بزرگ

مجله تیبل‌تاک

این شماره به بررسی هر یک از پنج مورد به طور جداگانه می‌پردازد، و نویسندگان به توضیح دیدگاه اصلاحات (ریفرمد) درباره‌ی این ارکان آموزه‌ای صحیح درباره‌ی ایمان، حیات، و عمل بدن مسیح می‌پردازند.

پنج تنها (سولا)


مجله تیبل‌تاک

این شماره می‌کوشد تا به مسیحیان در پاسخگویی به برخی از معمول‌ترین پرسش‌ها و ایراداتی که افراد شکاک علیه مسیحیت مطرح می‌کنند، کمک کند.

پاسخی به ایرادات

مجله تیبل‌تاک

این شماره به بررسی جنبه‌های مختلف معنای زندگی وفادارانه در خدمت خداوند مابین این دو جهان می‌پردازد، و به ایمانداران کمک می‌کند تا با وجود اینکه خانه‌ی حقیقی آنان در آسمان است، بر زمین مسئولانه عمل کنند.

در میان دو جهان


مجله تیبل‌تاک

این شماره به بررسی مضامین توأم امید و نا امیدی از دیدگاهی کتاب‌مقدسی می‌پردازد و خوانندگان را تشویق می‌کند تا رویکردشان به نا امیدی، از یک دیدگاه حقیقی کتاب‌مقدسی باشد و در حالیکه واقعیت آن را تشخیص می‌دهد، آن را در پرتو امید جاودانی ببیند که ما در نجات‌دهنده‌ی‌مان داریم.

امید درمیان نا امیدی

مجله تیبل‌تاک

این شماره به بررسی الزامات شاگردی و رفتار شاگرد مسیحی می‌پردازد تا باشد که ما در وفاداری به خداوندمان، و شاگردسازی از همه‌ی ملل برای او، رشد کنیم.

شاگردی


مجله تیبل‌تاک

شماره‌ی آگوست ۲۰۱۶ تیبل‌تاک به موضوع اعتیاد می‌پردازد.

اعتیاد

A Ruler from Bethlehem

این شماره مجله تیبل‌تاک چندین آیات کلیدی پیشگویی درباره مسیح را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که چگونه آنها به مسیح اشاره می‌کنند.

مسیح موعود