پاسخی به ایرادات

شماره‌ی آگوست ۲۰۱۷ تیبل‌تاک، به سوالاتی می‌پردازد که افراد شکاک درباره‌ی مسیحیت مطرح می‌کنند. در غرب، بر شمار افرادی که اعلام می‌کنند هیچگونه وابستگی مذهبی ندارند، افزوده می‌شود. با رشد تعداد این افراد، بدبینی و شک نسبت به حقیقت ایمان مسیحی نیز رشد کرده است. کلیسا نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد، چون خدا به ما دستور داده است که وقتی بدبینان، امید ما را زیر سوال می‌برند، برای پاسخگویی آماده باشیم (اول پطرس ۳: ۱۵). این شماره می‌کوشد تا به مسیحیان در پاسخگویی به برخی از معمول‌ترین پرسش‌ها و ایراداتی که افراد شکاک علیه مسیحیت مطرح می‌کنند، کمک کند.
 

 
26 آوریل 2020

آیا کتاب‌مقدس کلام خداست؟

بله، اگر ما کتاب‌مقدس را باور کنیم، به عیسی نیز ایمان خواهیم داشت. اما این نیز صحیح است که اگر به عیسی ایمان داشته باشیم، کتاب‌مقدس را باور خواهیم کرد.
10 می 2020

آیا خدا ظالم است؟

رنج و مصیبت باید جدی گرفته شوند و با حساسیت و مراقبت شبانی با آنها برخورد شود. اما ما چاره‌ی نهایی – و امید نهایی‌مان – را بر زمین نخواهیم یافت. فراغت نهایی از بی‌عدالتی، در منزلی جدید و ابدی پیدا می‌شود.