مایکل جِی. کروگر, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

26 آوریل 2020

آیا کتاب‌مقدس کلام خداست؟

بله، اگر ما کتاب‌مقدس را باور کنیم، به عیسی نیز ایمان خواهیم داشت. اما این نیز صحیح است که اگر به عیسی ایمان داشته باشیم، کتاب‌مقدس را باور خواهیم کرد.