بیانیه‌ی ایمان ما

خدمات لیگونیر، به بیانیه‌های کهن ایمان (اعتقادنامه‌ی رسولان، اعتقادنامه‌ی نیقیه، اعتقادنامه‌ی کالسدون)، باورمند و قائل است و ایمان مسیحی تاریخی را که در پنج «فقط» جنبش اصلاحات، بیان شده‌اند و نیز اجماع نظر اعتراف ایمانی اصلاح شده‌ی تاریخی (معیارهای وست مینستر، سه شکل وحدت و اقرار ایمان تعمیدی لندن به سال ۱۶۸۹) را به‌رسمیّت شمرده و تأیید می‌نماید.

کتاب مقدّس:

کتاب مقدّس، از ازل تا ابد، لغزش‌ناپذیر، مصون از خطا و کلام الهام شده‌ی خداست. کتاب مقدّس، مکاشفه‌ی الاهی است که تمام اقتدار خدا را به‌نمایش می‌گذارد و ما باید از آن اطاعت کنیم.

تثلیث اقدس:

در ذات خدا، اتّحادی از سه شخص متمایز، امّا کاملاً الاهی، وجود دارد که عبارت از پدر، پسر و روح‌القدس هستند. این سه، خدای واحد حقیقی جاودان هستند. همه در ذات و جوهره، یکسان و در قدرت و جلال، برابرند.

خدا:

خدا روح، لایتناهی، ازلی و ابدی و در هستی، حکمت، قدرت، قدّوسیّت، عدالت، نیکویی و راستی تغییر‌ناپذیر است. خدا دانای مطلق، توانای مطلق و حاضر مطلق است و این صفات او کمتر یا بیش‌تر نمی‌شوند.

عیسی مسیح:

عیسی مسیح، هم خدای حقیقی و هم انسان حقیقی است و دو طبیعت او به‌گونه‌ای جدایی‌ناپذیر در یک شخصیّت الاهی و بدون هیچ تضادّ و تلفیق، جدایی، یا تقسیم، جای گرفته و تنیده شده‌اند. هریک از این طبیعت‌ها، ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود را داراست. عیسی از مریم باکره تولّد یافت و مجسّم گشت، درمیان ما بدون هیچ خطا زیست، مصلوب شد و جان داد و دفن گردید. سه روز بعد، از مردگان برخاست و به آسمان صعود فرمود و از آن‌جا با جلال باز می‌آید تا داوری نماید. عیسی مسیح، تنها واسط و میانجی بین خدا و انسان است.

روح‌القدس:

روح‌القدس یک وجود و شخص، همراه با پدر و با پسر است. او از ازل و تا ابد، از پدر و از پسر، صادر می‌شود و در دل‌های ایمان‌داران، ساکن می‌گردد و به‌تنهایی بر تولّد تازه‌ی ایشان، تأثیر می‌گذارد و با همکاری ایمان‌داران، برای تقدیس و تهذیب ایشان، عمل می‌کند.

آفرینش:

خدا به کلام و قدرت خویش، آسمان‌ها و زمین و هرآن‌چه را که در آن‌هاست، آفرید. او برپایه‌ی مشیّت مقدّس، حکیمانه و قدرت‌مند خویش حفظ و نگه‌داری همه‌ی مخلوقات و رفتار ایشان را به‌دست خویش دارد.

انسان:

پس‌از آن‌که خدا تمام موجودات را خلق فرمود، انسان را مرد و زن و به‌شباهت خویش آفرید؛ امّا به‌سبب آن‌که آدم مرتکب گناه شد و مسئولیّت این خطای دهشتناک بر او قرار گرفت، او و تمام نسل پس‌از او، به تباهی و ناتوانی اخلاقی فرو غلتیدند و از آفریننده‌ی خویش جدا و دور شدند و به‌تبع آن، مستوجب مرگی شدند که تنبیه و مزد گناه بود.

کفّاره و فدیه:

از آن‌جا که همه گناه کرده‌اند، برای آن‌که انسان بتواند با خدا آشتی و مصالحه نماید، به کفّاره و فدیه نیاز بود. عیسی مسیح ازطریق مرگ نیابتی خویش بر صلیب، کفّاره‌ی کامل و بی‌نقص قوم خویش را فراهم نمود. او عدالت و پارسایی خویش را به حساب تمام ایمان‌داران می‌گذارد و ما را اطمینان و امنیّت خاطر می‌بخشد که همه‌ی کسانی که از گناهانشان توبه و بازگشت می‌کنند و تنها به او برای رستگاری و نجات، اعتماد و توکّل می‌کنند، از بازخرید و رهایی کامل، برخوردار خواهند بود.

شریعت:

قوانین اخلاقی کامل و بی‌عیبی که بازتاب سیرت و شخصیّت تغییرناپذیر خدا هستند و برای همیشه همه‌ی انسان‌ها، چه ایمان‌داران و چه بی‌ایمانان را الزام‌آور است.

کلیسا:

مسیح، کلیسایی مرئی و ملموس را بنیان نهاد که خوانده شده تا در قدرت روح‌القدس و زیر حاکمیّت و اقتدار کلام مقدّس خدا زندگی نماید، به انجیل مسیح، موعظه کند، آیین‌های مقدّسی مسیحی را به‌جا آورده و شاگردان بسازد.

مسیحیّت و فرهنگ:

لیگونیر از کار و فعّالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای مسیحی که به اقتدار و حجیّت غایی کلام مقدّس خدا و خداوند عیسی مسیح، معترف هستند، و به اجرای اجتماعی و فرهنگی فرامین خدا برای رفاه و سعادت بشر و محیط زندگانی او التزام عملی دارند، پشتیبانی و حمایت می‌کند. لیگونیر، به‌ویژه از سازمان‌هایی حمایت می‌کند که قتل انسان‌های بی‌دفاع را در اوّلین مراحل شکل‌گیری آن‌ها محکوم کرده و هرگونه تعریفی از جنس، روابط جنسی و ازدواج غیر کتاب مقدّسی را  ردّ و نهی می‌کند.

از اینجا بیانیه‌ی لیگونیر در رابطه با مسیح‌شناسی را مشاهده نمایید.