در میان دو جهان

شماره‌ی سپتامبر ۲۰۱۸ تیبل‌تاک به زندگی مسیحی به عنوان یک زندگی بین دو دنیا می‌پردازد. عهد جدید به ما می‌گوید که ایمانداران، شهروندان کشوری آسمانی هستند و پادشاهی‌ای را یافته‌اند که متزلزل نمی‌شود (فیلیپیان ۳: ۲۰؛ عبرانیان ۱۲: ۲۸- ۲۹). در عین حال، عهد جدید این را نیز به ما می‌گوید که تا زمان بازگشت مسیح، ما شهروندان زمین باقی خواهیم ماند و حتی به عنوان افراد غریب و تبعید شده در این زمان حاضر، مسئولیت‌هایی در این دنیا داریم (رومیان ۱۳: ۱-۷؛ عبرانیان ۱۱: ۱۳). از همین رو، زندگی به عنوان مسیحی و به طوری که خدا را خشنود کند، مستلزم توجه به هر دو جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم؛ در جایگاه‌مان در مسیح محکم بایستیم، و در حالیکه این دنیای کنونی را خوار نمی‌شمریم، چشم به آینده داشته باشیم. این شماره به بررسی جنبه‌های مختلف معنای زندگی وفادارانه در خدمت خداوند مابین این دو جهان می‌پردازد، و به ایمانداران کمک می‌کند تا با وجود اینکه خانه‌ی حقیقی آنان در آسمان است، بر زمین مسئولانه عمل کنند.
 

 
26 آوریل 2020

قوم خدا در تبعید

این زندگی ما را تا حدودی شبیه زندگی ابراهیم می‌کند. ما در ایمان زندگی و رفتار می‌کنیم، می‌دانیم که وعده‌های خدا راست است هر چند زمانی که آنها اینطور به نظر نمی‌آیند.
3 می 2020

زیستن به عنوان شهروندان دو تابعیتی

عیسی این را آشکار کرده بود که پادشاهی او «از این جهان» نیست (یوحنا ۱۸: ۳۶). پادشاهی او، که تحقیقا برای آینده‌ای است که خواهد آمد، وارد این جهان و این زمان حاضر شده بود.
28 اکتبر 2022

هم اکنون و هنوز نه

اگرچه گاهی اوقات کناره‌گیری کامل از دنیا جذاب به نظر می‌رسد، اما خداوند هرگز این گزینه را پیش روی ما قرار نداده‌است (اول قرنتیان ۵: ۹−۱۰).
31 اکتبر 2022

جدایی طلبی

مسیحیان باید به شهادتی که از خود در دنیا به جا می‌گذارند،توجه داشته باشند. عیسی در دعای خود به عنوان کاهن اعظم به‌طور ویژه از پدر خود خواست که ایمان‌داران از دنیا بُرده نشوند (یوحنا ۱۷: ۱۵). خداوند ما را در دنیا باقی گذاشت تا شاهدان او باشیم.
4 نوامبر 2022

تازه‌گی ذهن شما

خداوند مکاشفه‌ی کتب‌مقدّس را به ما عطا می‌کند تا مانند عیسی ذهن تغییر کرده‌ای داشته باشیم و شروع به تفکر کنیم. همه‌ی آن چیزی که وجود دارد در مورد  تقدیس و رشد معنوی است.
7 نوامبر 2022

جانبداری در کلیسا

ما در خانواده‌ی خداوند پذیرفته شده‌ایم. اگر ایمان‌داران واقعی باشیم خداوند ما را دوست می‌دارد. آیا نباید محبت عادلانه‌ای نسبت به آنان که خواستار مسیح هستند، و به ویژه آنان که اهل ایمان هستند، داشته باشیم؟
8 نوامبر 2022

کار کردن برای جلال خدا

جلال مسیح در صلیب اوست، و خداوند به‌واسطه‌ی صلیب او، همراه با صلیب‌های ما برای خدمت فداکارانه‌‌، ما را جلال می‌دهد (لوقا ۹: ۲۳-۲۶؛ دوم قرنتیان ۴: ۱-۷).
10 نوامبر 2022

لحظه‌ی حقیقت

کلام خداوند به ما داده نشد تا سرگرم‌کننده و مهیج باشد. بلکه برای دستگیری داده شد تا به زندگی ما فرمان دهد تا خدا را خشنود کنیم.