در میان دو جهان

شماره‌ی سپتامبر ۲۰۱۸ تیبل‌تاک به زندگی مسیحی به عنوان یک زندگی بین دو دنیا می‌پردازد. عهد جدید به ما می‌گوید که ایمانداران، شهروندان کشوری آسمانی هستند و پادشاهی‌ای را یافته‌اند که متزلزل نمی‌شود (فیلیپیان ۳: ۲۰؛ عبرانیان ۱۲: ۲۸- ۲۹). در عین حال، عهد جدید این را نیز به ما می‌گوید که تا زمان بازگشت مسیح، ما شهروندان زمین باقی خواهیم ماند و حتی به عنوان افراد غریب و تبعید شده در این زمان حاضر، مسئولیت‌هایی در این دنیا داریم (رومیان ۱۳: ۱-۷؛ عبرانیان ۱۱: ۱۳). از همین رو، زندگی به عنوان مسیحی و به طوری که خدا را خشنود کند، مستلزم توجه به هر دو جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم؛ در جایگاه‌مان در مسیح محکم بایستیم، و در حالیکه این دنیای کنونی را خوار نمی‌شمریم، چشم به آینده داشته باشیم. این شماره به بررسی جنبه‌های مختلف معنای زندگی وفادارانه در خدمت خداوند مابین این دو جهان می‌پردازد، و به ایمانداران کمک می‌کند تا با وجود اینکه خانه‌ی حقیقی آنان در آسمان است، بر زمین مسئولانه عمل کنند.
 

 
26 آوریل 2020

قوم خدا در تبعید

این زندگی ما را تا حدودی شبیه زندگی ابراهیم می‌کند. ما در ایمان زندگی و رفتار می‌کنیم، می‌دانیم که وعده‌های خدا راست است هر چند زمانی که آنها اینطور به نظر نمی‌آیند.
3 می 2020

زیستن به عنوان شهروندان دو تابعیتی

عیسی این را آشکار کرده بود که پادشاهی او «از این جهان» نیست (یوحنا ۱۸: ۳۶). پادشاهی او، که تحقیقا برای آینده‌ای است که خواهد آمد، وارد این جهان و این زمان حاضر شده بود.