بارک پارسونز, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

3 نوامبر 2021

ما اصلاح‌یافته هستیم

اصلاح‌یافته بودن صرفا به معنی ایستادگی بر آموزه‌هایی که پدران اصلاح‌گرای ما در دوران اصلاحات باور داشتند نیست، بلکه به معنی ایستادگی بر کلام خداوند است. اصلاح‌یافته بودن باور صرف به این موضوع نیست که خداوند حاکم بر نجات افراد است، بلکه باور این موضوع است که او بر تمامی امور حاکمیت مطلق دارد.
3 نوامبر 2021

موفقیت حقیقی

بعضی می‌گویند، اشتیاق موفقیت به خودی خود شریرانه است. بعضی دیگر موفقیت دنیوی را تنها موضوع بااهمیت می‌دانند. هر دو گروه در اشتباه هستند. خداوند اشتیاق موفق شدن را به ما داده است، پس زمانی که تلاش می‌کنیم معنی موفقیت را از کلام خدا تعریف کنیم در موفقیت جلال را برای خالق خود به همراه می‌آوریم.
3 نوامبر 2021

الهیات صلیب

صلیب نباید صرفا در بالای فهرست به عنوان یکی از اولویت‌های الهیاتی قرار داده شود، بلکه باید مرکز تمامی مفاهیم الهیاتی ما باشد. اگر از صلیب مسیح خسته شویم و اگر شکوه مسیح مصلوب برای ما کم فروغ شود، به زودی تمامی مسیحیت را، هم آموزه‌ها و هم عمل‌‌کرد را از دست می‌دهیم.
15 سپتامبر 2021

کمک به مردم جهت شناخت خداوند

خدای حقیقی با ابزار کوچک کارهای عظیم انجام می‌دهد. ایمان و سرسپردگی دکتر اسپرول و محبتش به خدا و کتاب مقدس همواره چراغی برای ادامه‌ی راه این خدمت مهم بوده است.
24 آگوست 2021

خارج از کنترل و تحت کنترل

یکی از صفات خداوند حاکم مطلق بودن اوست. این بدان معنی نیست که امور مهم و اساسی در این خلقت تحت کنترل خداست و امور جزئی و روزمره در کنترل ما. نه، در تمامی قسمت‌های زندگی او حاکم است و همه چیز را تحت کنترل دارد.
24 آگوست 2021

خداوند سه‌گانه‌ی ما

در باب شناخت خدا باید به درستی اعتراف نماییم که حقیقتی جز این که خدای حقیقی و هستی بخش خدای تثلیث است وجود ندارد و این که ما در تولید یک حقیقت که برداشتی انسانی و ساختگی است فقط دچار بت سازی خواسته و یا خواسته شده‌ایم. 
17 می 2021

شادی فقط در عیسی

شادی حقیقی تنها در مسیح یافت می‌شود. او که غمها و دردهای ما را برخود گرفت تا شادی ابدی را به ما ببخشد و این شادی نه یک احساس صرف بلکه یک حقیقت درونی و ابدی است.
5 می 2021

بی‌اعتنایی به آموزه‌ها

درک و زندگی بر اساس آموزه‌های راستین ایمان مسیحی باعث رشد در شناخت خداوند و اتحاد با او و دیگر ایماندارن می‌شود. از طرفی بی توجهی به آموزه‌ها می‌تواند پنجره‌ای به روی بدعت‌ها و جدایی‌ها باشد.
30 آوریل 2021

رهایی از ترس

با ترس چه کنیم؟ تسلیمش شویم یا اینکه به خداوند توکل کنیم؟ او وعده داده که «من در کنار شما هستم». خداوند خدا با ماست، او به ما آموخته فقط از او بترسیم. فقط زمانی که ترس خداوند را در دل داریم دیگر ترس‌های محو می‌شوند.