اصلاحات حقیقی - خدمات لیگونیر
چرا اصلاحات ضرورت داشت؟
25 نوامبر 2022
چرا اصلاحات هنوز هم اهمیت دارد؟
29 نوامبر 2022
چرا اصلاحات ضرورت داشت؟
25 نوامبر 2022
چرا اصلاحات هنوز هم اهمیت دارد؟
29 نوامبر 2022

اصلاحات حقیقی

بیداری در مرکزیت ایمان مسیحی جای دارد و عامل اصلی مسیحی بودن ماست. بیداری نتیجه‌ی حاکمیت خداوند فیاض ماست. هنگامی که خدا ما را بیدار می‌کند، این‌ طور نیست که فقط از خواب بیدارمان کند، بلکه ما را از مرگ رهایی می‌بخشد. بیداری نتیجه‌ی باشکوه نوزایی، احیا و اصلاحات است. هنگامی که خدا ما را بیدار می‌کند، به قلب‌هایمان جانی تازه می‌بخشد، زندگی جدیدی به ما عطا و زنده‌مان می‌کند. به ما می‌گوید: «زنده شو!» (حزقیال ۱۶: ۶). روح‌القدس در ما نفوذ می‌کند، روح‌ ما را فتح می‌کند و ما را ملزم می‌کند. قلب‌ سنگیِ لجباز و خودبین‌‌ ما را از سینه بیرون می‌کشد و جای قلب مرده‌، قلبی تازه می‌گذارد—قلبی که مشتاق است و می‌تواند ایمان بیاورد؛ قلبی لطیف و انعطاف‌پذیر در دست پدرمان که با مسیح متحد شده و از روی محبت غلام مسیح شده است و روح‌القدس در آن قلب، مسکن گزیده است.

اینکه خدا بیدارمان می‌کند، همیشه با نوعی احیا همراه است؛ احیای روح یک نفر، روح یک خانواده، روح یک جماعت یا روح یک ملت. چنین احیایی، همواره توبه‌ای عمیق و ملزم کننده در پی دارد که به زندگی سرشار از ایمان، توبه و اطاعت منجر می‌شود. اینکه خدا بیدارمان می‌کند، همواره با اصلاحاتی حقیقی و پایان‌ناپذیر همراه است—اصلاح قلب‌ها‌، زندگی‌ها، خانه‌ها و کلیساها. بااین‌حال، ما نمی‌توانیم زمان این بیداری را تعیین کنیم و نباید تلاش کنیم با اقداماتی سطحی و ساختگی، بیداری را به وجود آوریم. مارتین لوید-جونز می‌گوید: «هیچ لازم نیست که احیا را تبلیغ کنیم؛ خودش برای خودش تبلیغ می‌کند.» بیداری فقط زمانی اتفاق می‌افتد که خدا مقرر کند. بر اساس نقشه‌ی حاکمیت، خودش بیداری را به وجود می‌آورد. بیداری در جایی که خدا بخواهد، در زمانی که خدا بخواهد و برای کسی که خدا بخواهد اتفاق می‌افتد، همه بر حسب خوشنودی خودش.

به هر صورت، همان ‌طور که خدا فرمان بیداری را می‌دهد، راه‌ رسیدن به آن را هم خودش فراهم می‌کند. خدا نه‌تنها با حاکمیتش غایت همه چیز را مقرر می‌کند، بلکه راه رسیدن به آن‌چیزها را هم خودش مقرر می‌کند. راه‌هایی که خدا برای رسیدن به بیداری مقرر کرده، همان راه‌های معمولی هستند که برای پرستش هفتگی و رشد هر روز ما در فیض الهی به‌ ما نشان داده است. کلام خدا، دعا و آیین غسل تعمید و شام خداوند راه‌های معمولی هستند که خدا به ما عطا کرده است. این‌ها روش‌هایی است که روح‌القدس ازطریق‌شان، تبدیل حقیقی، احیای حقیقی و اصلاحات حقیقی را به وجود می‌آورد. قدرت بیدارسازی خدا با طرح‌ها و نقشه‌های ما فعال نمی‌شود، بلکه به‌واسطه‌ی روح خودش و روش‌های بیدارسازی خودش این مقرر شده است. و ما باید اعتماد داشته باشیم که او دقیقاً بر طبق حکمت حاکمانه‌اش، آنچه را صلاح می‌داند انجام دهد. خدا به ما وعده می‌دهد که در حضور خداوند، پرتوی سیمای الهی‌اش بر ما که در منظر او زندگی می‌کنیم نیز بتابد،کورام دیئو.


این مقاله در مجله تیبل‌تاک منتشر شده است.

بِرک پارسونز
بِرک پارسونز
دکتر بِرک پارسونز سردبیر مجله تیبل‌تاک و شبان ارشد کلیسای سنت اندرو در سانفورد، فلوریدا است. ایشان نویسنده‌ی Assured by God: Living in the Fullness of God’s Grace بوده و اکانت او در توییتر @BurkParsons می‌باشد.