کلمات خطاناپذیر - خدمات لیگونیر
۵ نکته‌ای که باید در مورد روح‌القدس بدانید
7 ژوئن 2023
شاخ نجات
2 آگوست 2023
۵ نکته‌ای که باید در مورد روح‌القدس بدانید
7 ژوئن 2023
شاخ نجات
2 آگوست 2023

کلمات خطاناپذیر

کلمات مهم هستند. کلمات به مفهوم چیزهای مختلف هستند. مهم نیست که طرفداران متعصب مذهب سکولاریستِ نسبی‌گرا تمایل دارند که ما به چه چیزی باور داشته باشیم، می‌دانیم که کلمات، عبارات و حقایق گزاره‌‌ایی هر کدام معنایی دارند و معنی و مفهوم آنها نیز اهمیت دارد. کلمات حتی می‌توانند مقصود مرگ و زندگی داشته باشد. اگر معنی و مفهموم کلماتی مانند خطر، احتیاط و اضطرار به افراد آموزش داده نشود، مطمئناً خود را با مشکل بسیار جدی مواجه خواهند کرد. مهم‌تر از آن، اگر معنی و مفهوم کلماتی مانند ایمان، گناه، غضب و فیض به مردم تعلیم داده نشود، قطعا در حیات ابدی خود با مشکل مواجه خواهند شد. به نظر می‌رسد همه‌ افراد اهمیت درک کلماتی که در مورد مسائل زندگی جسمانی و مرگ کاربرد دارند، تصدیق می‌کنند، اما به نظر می‌رسد بسیاری از مردم، در مورد کلماتی که برای درک آنها از مفهوم زندگی و مرگ ابدی حیاتی هستند، بی‌تفاوت می‌باشند. شاید هرگز به اندازه نسل فعلی ما، این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است.

در حالی که همه‌ی کلمات و عبارات کتاب‌مقدس، در مورد مسائل مربوط به مرگ و زندگی نیستند، همه‌ی کلمات و عبارات کتاب‌مقدس توسط کسی که قدرت زندگی و مرگ را در اختیار دارد به ما داده شده است. خداوند کلمات معین و خاصی را به ما بخشیده، که نه تنها به ما کمک می‌کند تا حقایق مربوط به او را بشناسیم، بلکه تا خود او را بشناسیم. دقیقاً به همین دلیل است که ما تلاش می‌کنیم تا معنی و مفهوم کلمات و عبارات کتاب‌مقدس را درک کنیم - تا به این ترتیب خدا را بشناسیم، خدا را دوست بداریم، و او را به‌عنوان خدا، یعنی خدای حقیقی کتاب‌مقدس، و نه خدای ساخته‌ی ذهن خودمان، بپرستیم، همانطور که بسیاری از مردم متکبرانه فکر می‌کنند که می‌توانند با هر کلمه و عبارتی که مناسب می‌دانند او را توصیف کنند.

ما به‌عنوان مسیحیان معتقدیم، که کتاب‌مقدس تنها معیار خطاناپذیر برای ایمان و زندگی است. و ما نه تنها فقط به کتاب‌مقدس (sola Scriptura) ایمان داریم، که کتاب‌مقدس به تنهایی مرجع ماست، همچنین ما به کل یا تمام کتاب‌مقدس (tota Scriptura) ایمان داریم که کلام الهام شده و معتبر خداست. بنابراین، ما به الهام کلی کلامی کتاب‌مقدس ایمان داریم و در نتیجه نه تنها به مصون از خطا و اشتباه بودن کلمه به کلمه‌ی کتاب‌مقدس، بلکه به عاری از خطا بودن هر نقطه و عنوان ایمان داریم. ما ایمان داریم که تنها پیام کلی کتاب‌مقدس نیست که به طور خطاناپذیری از خدا الهام شده است، بلکه جزئیات آن را نیز شامل می‌شود. به همین دلیل است که دانشمندان وفادار کتاب‌مقدس، در طول تاریخ تلاش کرده‌اند - و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند - تا به ما کمک کنند تا هر عبارت، کلمه، هجا، حرف، لهجه، و نشانه‌ی صدایی را از زبان‌های اصلی کتاب‌مقدس ترجمه و تفسیر کنیم، و کلام خدا را به درستی بشناسیم و خدا را به درستی و با توجه به اینکه او حقیقتا کیست، پرستش کنیم.


این مقاله در وب‌سایت لیگونیر منتشر شده است.

بِرک پارسونز
بِرک پارسونز
دکتر بِرک پارسونز سردبیر مجله تیبل‌تاک و شبان ارشد کلیسای سنت اندرو در سانفورد، فلوریدا است. ایشان نویسنده‌ی Assured by God: Living in the Fullness of God’s Grace بوده و اکانت او در توییتر @BurkParsons می‌باشد.