بِرک پارسونز - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

17 می 2021

شادی فقط در عیسی

شادی حقیقی تنها در مسیح یافت می‌شود. او که غمها و دردهای ما را برخود گرفت تا شادی ابدی را به ما ببخشد و این شادی نه یک احساس صرف بلکه یک حقیقت درونی و ابدی است.
5 می 2021

بی‌اعتنایی به آموزه‌ها

درک و زندگی بر اساس آموزه‌های راستین ایمان مسیحی باعث رشد در شناخت خداوند و اتحاد با او و دیگر ایماندارن می‌شود. از طرفی بی توجهی به آموزه‌ها می‌تواند پنجره‌ای به روی بدعت‌ها و جدایی‌ها باشد.
30 آوریل 2021

رهایی از ترس

با ترس چه کنیم؟ تسلیمش شویم یا اینکه به خداوند توکل کنیم؟ او وعده داده که «من در کنار شما هستم». خداوند خدا با ماست، او به ما آموخته فقط از او بترسیم. فقط زمانی که ترس خداوند را در دل داریم دیگر ترس‌های محو می‌شوند.
1 مارس 2021

عمل کنندگان، نه آن‌ها که فقط شنونده هستند

بسیاری از مسیحیان، به ویژه مسیحیان جوان و کسانی که به تازگی ایمان آورده‌اند، نمی‌دانند برای مطالعه‌ی الهیات باید از کجا شروع کنند و باید به چه نحو پیش بروند. الهیات یعنی مطالعه‌ی عقاید و اعترافات تاریخی کلیسا، که خلاصه‌ها و شروح سودمندی برای آموزش کتاب‌مقدس محسوب می‌شوند.
1 مارس 2021

خادم وفادار

اساسی‌ترین کیفیت لازم برای رهبری فروتنی است، و فروتنی اصیل در شجاعت، شفقت و اعتقاد نهفته است. رهبر وفادار رهبری فروتن است که عمدتاً با محبت و نه با ترس رهبری می‌کند.
1 مارس 2021

تشخیص حقیقت

 در طول تاریخ، بعضی انسان‌ها تلاش کرده‌اند با بی‌اعتبار کردن حقانیت کتاب‌مقدس، حقیقت را منکر شوند. اما فقط زمانی که حقیقت را بشناسیم آزاد خواهیم شد، آزاد در دوست داشتن حقیقت و آن یکتا که حقیقت است، و آزاد در بیان حقیقت با محبت.