مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

1 ژوئن 2021

فقط کاری انجام بده

بر خلاف تعالیم انجیل کامیابی، موفقیت دنیوی لزوماً نشانه‌ی لطف خداوند و عدم موفقیت نیز نشانه‌ی این که شما «خارج از اراده‌ی خداوند» هستید نیست. مسیر زندگی اغلب نه تنها سرشار از فرصت‌ها، بلکه سرشار از شکست‌هاست.