اعتیاد

شماره‌ی آگوست ۲۰۱۶ تیبل‌تاک به موضوع اعتیاد می‌پردازد. هم مردان و هم زنان، به خاطر سقوط تحت تاثیر اعتیاد هستند. مشکل ریشه‌ای اعتیاد آن است که قلب‌های بت‌پرست ما را آشکار می‌کند. با وجود اینکه تفاوت‌هایی در انواع مختلف اعتیادها وجود دارد، همه‌ی آنها نتیجه‌ی ظلمت گناه هستند. خوشبختانه، کتاب‌مقدس به موضوع اعتیاد پرداخته است و به ما در انجیل عیسای مسیح امید می‌دهد.
 

 
28 ژوئن 2020

کتاب‌مقدس درباره‌ی اعتیاد چه می‌گوید؟

با وجود اینکه به نظر می‌رسد کلمه‌ی «اعتیاد» اصطلاحی مناسب برای توصیف هرگونه درگیری اجباری و از سر عادت، این اصطلاح در کتاب‌مقدس یافت نمی‌شود که به جای آن، از اصل غالب گناه استفاده می‌کند.