امید درمیان نا امیدی

شماره‌ی می ۲۰۱۸ تیبل‌تاک به موضوعات نا امیدی، شکست، و امید در زندگی مسیحی می‌پردازد. در شبی که به عیسای مسیح خیانت شد، او به شاگردانش گفت: «در جهان برای شما زحمت خواهد شد. و لکن خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شده‌ام» (یوحنا ۱۶: ۳۳). ما که در یک دنیای سقوط کرده زندگی ‌کنیم، زندگی‌مان را سرشار از نا امیدی‌ها و مشکلات می‌یابیم. اغلب، کارها آنگونه که ما می‌خواهیم پیش نمی‌روند. کتاب‌مقدس درباره‌ی این حقیقت صادق است، ولی ما را در نا امیدی‌های‌مان بدون امید رها نمی‌کند. در عوض، به ما اطمینان می‌دهد که اگر در مسیح هستیم، امیدی ابدی داریم که سرانجام بر تمام آنچه باعث دلسردی‌مان می‌شود پیروز خواهد شد؛ امیدی که ما در این سوی جلال تجربه‌ی آن را آغاز می‌کنیم و در عصر آینده، این امید را به کمال تجربه خواهیم کرد. این شماره به بررسی مضامین توأم امید و نا امیدی از دیدگاهی کتاب‌مقدسی می‌پردازد و خوانندگان را تشویق می‌کند تا رویکردشان به نا امیدی، از یک دیدگاه حقیقی کتاب‌مقدسی باشد و در حالیکه واقعیت آن را تشخیص می‌دهد، آن را در پرتو امید جاودانی ببیند که ما در نجات‌دهنده‌ی‌مان داریم.
 

 
3 آوریل 2020

شکست و ناامیدی در کتاب‌مقدس

بله، شکست‌های کنونی‌مان باید ما را به سوی مسیح ببرند، اما باید ما را مشتاق آسمان نیز بسازند، تا به روزی بشتابیم که درد شکست و شکنجه‌ی ناامیدی برای همیشه نابود خواهد شد.