دیوید پی. مُرِی, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

3 آوریل 2020

شکست و ناامیدی در کتاب‌مقدس

بله، شکست‌های کنونی‌مان باید ما را به سوی مسیح ببرند، اما باید ما را مشتاق آسمان نیز بسازند، تا به روزی بشتابیم که درد شکست و شکنجه‌ی ناامیدی برای همیشه نابود خواهد شد.