همه الهی‌دان هستند: مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند - خدمات لیگونیر
شگفت‌زده از رنج: نقش درد و مرگ در زندگی مسیحی
19 سپتامبر 2021
توبه چیست؟
8 فوریه 2022

همه الهی‌دان هستند: مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند

چه کسی مایل است  الهی‌دان شود؟

بسیاری افراد نسبت به کلمه‌ی الهیات واکنشی منفی نشان می‌دهند و معتقدند که الهیات شامل بحث‌های خشک و بی‌ثمر در مورد نکات ریز آموزه‌ها می‌باشد. این افراد ترجیح می‌دهند توجه خود را صرفاً بر حقایق اساسی کتاب‌مقدّس قرار دهند و بسیاری حتی می‌گویند، «هیچ اعتقادنامه‌ایی بلکه فقط مسیح».

اما چنانکه دکتر آر. سی. اسپرول معتقد است، همه الهی‌دان هستند. به دلیل آنکه هرگاه که ما به تعالیم کتاب‌مقدّس فکر می‌کنیم و سعی به فهم آن می‌نماییم، با الهیات درگیر هستیم. بنابراین، بسیار مهم است که ما آموزه‌های مختلف کتاب‌مقدّس را به شیوه‌ای نظام‌مند و با استفاده از روش‌های صحیح تفسیر که طی دوران آزموده شده‌اند در کنار هم قرار داده و به الهیاتی استوار و بنیان‌یافته بر حقیقت برسیم.

این دقیقاً همان چیزی است که دکتر آر. سی. اسپرول در کتاب همه الهی‌دان هستند، مقدمه‌ای بر الهیات نظام‌مند انجام می‌دهد. درآمدی بر الهیات نظام‌مند. این کتاب به بحث‌های خشک  در باب آموزه‌ها نمی‌پردازد، در عوض دکتر اسپرول، با نشان دادن مهارت خود در ساده و قابل فهم ساختن موضوعات پیچیده، حقایق اساسی ایمان مسیحی را مورد بررسی قرار می‌دهد، و یک بار دیگر به یاد ما می‌آورد که خدا کیست و برای قوم خود در این دنیا و دنیای بعدی چه کرده است.

آر. سی. اسپرول
آر. سی. اسپرول
دکتر آر. سی. اسپرول بنیانگذار خدمات لیگونیر، اولین کشیش جهت موعظه و تعلیم در کلیسای سنت اندرو در سنفورد ایالت فلوریدا و اولین رئیس دانشگاه الهیات ریفورمیشن بایبل کالج بود. ایشان نویسنده‌ی بیش از یک‌صد جلد کتاب، از جمله قدوسیت خدا بوده است.