آیا می توانم نجاتم را از دست بدهم؟ - خدمات لیگونیر
قدوسیت خدا
19 جولای 2021
شگفت‌زده از رنج: نقش درد و مرگ در زندگی مسیحی
19 سپتامبر 2021

آیا می توانم نجاتم را از دست بدهم؟

آیا مسیحیان می‌توانند مرتکب گناه نابخشودنی شوند؟

مردم، که به طور دردناکی از گناهشان آگاه هستند و با هشدارهای انجیل درباره دورافتادن مواجه هستند، می‌توانند بعضی اوقات وسوسه شوند و فکر کنند که دیگر مسیحی نیستند؟

در این کتابچه، دکتر اسپرول به کتاب مقدس نگاه می‌کند تا ببیند یک مسیحی حقیقی هیچ وقت می‌تواند از ایمان دور افتد. او به موضوعاتی از قبیل گناه نابخشودنی، نوکیشان قلابی، و حضور گناه در زندگی ایمانداران این جهان می‌پردازد. وقتی مسیحیان به وعده خدا برای استوارساختنشان تا انتها تکیه می‌کنند، آنها از نجاتشان اطمینان می‌یابند.

آر. سی. اسپرول
آر. سی. اسپرول
دکتر آر. سی. اسپرول بنیانگذار خدمات لیگونیر، اولین کشیش جهت موعظه و تعلیم در کلیسای سنت اندرو در سنفورد ایالت فلوریدا و اولین رئیس دانشگاه الهیات ریفورمیشن بایبل کالج بود. ایشان نویسنده‌ی بیش از یک‌صد جلد کتاب، از جمله قدوسیت خدا بوده است.