آر. سی. اسپرول - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

18 سپتامبر 2023

آیا می‌توانم مطمئن باشم که نجات یافته‌ام؟

امروزه در کلیسا بسیاری از مردم در مورد نجات خود دچار تردید هستند. با این حال، نه تنها برای مسیحیان امکان‌پذیر است که مطمئن شوند که نجات یافته‌اند، بلکه این وظیفه آنهاست که از دعوت و برگزیدگی خود اطمینان حاصل کنند (دوم پطرس ۱: ۱۰).
28 آوریل 2023

اگر خدا حاکم است، چرا دعا کنیم؟

اطمینان من به آینده، در اعتماد من به خدایی است که تاریخ را کنترل می‌کند. اما چگونه خدا این کنترل را اعمال می‌کند و این اقتدار را آشکار می‌کند؟
26 آوریل 2023

چه چیزی قبل از خدا وجود داشت؟

وقتی به خدا نگاه می‌کنیم، می‌دونیم اسمش شگفت انگیزه. چون خدا در این اسم، چیزهای متعددی رو درباره‌ی برتری وجودش و کمالات شخصیتش آشکار می‌کنه.
24 آوریل 2023

نام خداوند چیست؟

برای همین وقتی به خدا نگاه می‌کنیم، می‌دونیم اسمش شگفت انگیزه. چون خدا در این اسم، چیزهای متعددی رو درباره‌ی برتری وجودش و کمالات شخصیتش آشکار می‌کنه.
21 آوریل 2023

ايمان نجات‌بخش چیست؟

از نظر بسیاری از مردم، ایده‌ی عادل‌شمردگی فقط با ایمان، نوعی شریعت‌ستیزی تغییر چهره یافته است که می‌گوید مردم هر طور که بخواهند می‌توانند زندگی کنند و فقط کافی است به چیزهای درست ایمان داشته باشند.
21 آوریل 2023

در ابتدا …

اولین جمله‌ی کتاب‌مقدّس شالوده‌ی همه‌ی چیزهای دیگر را مشخص می‌کند: «در ابتدا، خدا آسمان‌ها و زمین‌ را آفرید» (پیدایش ۱:‌ ۱).
19 آوریل 2023

مباشرت چیست؟

مفهوم مباشرت با آفرینش آغاز می‌شود. آفرینش نه تنها در پیدایش، بلکه در سراسر کتاب‌مقدس، به خصوص در مزامیر، جایی که مالکیت خدا بر جهان اعلام می‌شود، جشن گرفته شده است.
17 آوریل 2023

آیا درجات متفاوتی از گناه وجود دارد؟

خدا به ما می‌گوید که ورود به آسمان تنها بر اساس شایستگی مسیح خواهد بود، اما هنگامی که به آسمان رسیدیم، بر اساس اعمال پاداش داده می‌شود.
14 آوریل 2023

کفاره‌ی محدود چیست؟

برای اینکه طرح انتخاب برگزیدگان در تاریخ عملی شود، او پسرش را با هدف و طرحی خاص به جهان فرستاد تا نجات و رستگاری را برای برگزیدگان به انجام برساند.