آر. سی. اسپرول, Author at خدمات لیگونیر - صفحه 3 از 16

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

14 جولای 2022

درس ۴۶: پنطیکاست

روح‌القدسی که عیسی به شاگردانش وعده داده بود در روز پنطیکاست بر ایمان‌داران اولیه قرار گرفت. از آن به بعد به کلیسا این قدرت و عطا داده شد تا اهداف خدا را بر زمین محقق سازد. ریختن روح‌القدس بر تمامی ایمان‌داران تحقق پیشگویی بود که یوئیل صدها سال قبل از روز پنطیکاست کرده بود.
14 جولای 2022

درس ۴۵: صعود

قلب‏‌های شاگردان از غم پر شده بود چراکه عیسی اعلام کرده بود که از آنها جدا خواهد شد. آنان از ابتدای خدمت خداوند با او گام برداشته بودند و فکر نبود او فقط اندوه به‏بار می‌‏آورد. بااینحال صعود عیسی به آسمان ضروری بود تا بتواند برایشان مکانی آماده کند و سپس آنها دوباره به او بپیوندند. تا آن زمان روح‌القدس درون آنان مسکن خواهد گزید و قلبشان را تعلیم و آرامی می‌دهد همانند یک بیعانه برای ارث‌شان در آینده.
14 جولای 2022

درس ۴۴: رستاخیز

وحشت مصلوب شدن، تمام امید شاگردان را بر اینکه عیسی همان ماشَیحِ موعودی است که منتظرش بودند، درهم شکست. ناامیدی‏شان آنقدر قوی بود که از باور کردن گزارش‌‏ها درباره‏‌ی اینکه عیسی به راستی از قبر برخاسته است سر باز زدند. گزارش زنان و قبر بازشده بسیار دلگرم‏‌کننده بود، اما برای آنها بسیار دردناک بود که دوباره امیدشان را برپا کنند.
14 جولای 2022

درس ۴۳: صلیب

رومیان هزاران نفر را بر صلیب کشتند. چنین روش کشتن بی‌‏رحمانه و وحشتناکی، پیغام قدرت‌مندی به تمام کسانی می‏‌فرستاد که می‌‏خواستند قدرت روم را درهم بشکنند. این قدرت‏‌نمایی امپراتوری با تأثیر بالا و بی‏‌تفاوتی نسبت به وضعیت قربانیان انجام می‌‏شد. در تاریخ رهایی، مرگ عیسی محور اصلی است.
14 جولای 2022

درس ۴۲: ورود پیروزمندانه

ورود پیروزمندانه یکی از بزرگ‏ترین لحظات در زندگی عیسی است. آمدن به سوی اورشلیم سوار بر الاغ در میان فریادهای «هوشیعانا!» و شعارهای سلطنتی، اینگونه به نظر می‌‏رسید که عیسی بالاخره می‏‌خواهد نقش ماشیَحِ موعود را تحقق بخشد و دشمنان قوم را سرنگون کند. اما او آمده‏ بود تا دشمنان قومش را شکست دهد، اما او اینکار را به جای شمشیر با درد و رنج انجام داد.
14 جولای 2022

درس ۴۱: تبدیل هیأت

جلال خدا، مضمونی است که در کتاب‌مقدس اهمیت بسیار بالایی دارد. وقتی عیسی به‌‏عنوان یک انسان تجسم یافت جلالی را که همیشه در تخت سلطنت پدرش داشت کنار گذاشت و خود را فروتن ساخت. او خود را فروتن کرد تا جسم انسانی بر تن کند و حتی از این هم بیشتر فروتن شد آن هنگام که رنج کشید و به‏‌عنوان یک قربانی بی‏‌گناه برای گناهکاران مرد.
14 جولای 2022

درس ۴۰: اعتراف قیصریه‌ی فیلیپی

عیسی مسیح شخصیت مرکزی در عهد جدید و تمام کتاب‌مقدس است. او پسر انسان، پسر خدا، و ماشیَحِ موعودی است که مدت زیادی منتظرش بودند. بااینحال عیسی درباره‏‌ی هویت خود مادامی که بر زمین بود احتیاط خاصی به خرج می‏‌داد و خود را از توقعات رایج درباره‌‏ی ماشیَحِ موعود دور می‏‌کرد؛ توقعاتی که مسیح موعود را شخصیتی سیاسی و نظامی می‏‌دانست که رهایی از حکومت روم را به ارمغان می‌‏آورد.
14 جولای 2022

درس ۳۹: معجزات عیسی

اعتبار و الهامی بودن عهد جدید را اغلب به‌‏خاطر معجزات بسیاری که در آن آمده است، رد می‏‌کنند. در کتاب‌مقدس معجزات اغلب همراه با مکاشفه‏‌ای جدید از خدا هستند، بنابراین تعجب‏‌آور نیست که معجزات بسیاری به‌‏همراه بزرگ‏ترین مکاشفه‏‌ی خدا در شخص عیسی مسیح آمده است. او با معجزاتش به‌‏عنوان گواهی بر مسیحِ موعود بودنش و نشانه‌‏ای بر اینکه خدا او را پذیرفته، شاهد آورد.
14 جولای 2022

درس ۳۸: تفسیر مَثَل‏‌ها

جنبه‏‌ی مهمی از مأموریت مسیح یافتن و نجات دادن گمشدگان بود. آن گمشدگانی که او دنبالشان می‏‌گشت شریران، طردشدگان و ورشکستگان روحانی بودند. کمک کردن به چنین گناهکارانی موجب تمسخر فریسیان و نگاه تعجب‌‏زده‌‏ی انسان‌های خودمقدس بین می‌‏شد. عیسی با این امید که قلبش را بر گمشدگان آشکار کند مجموعه‌‏ای از مَثَل‌‏ها تعریف کرد که در لوقا باب ۱۵ آمده‌‏اند و بیان شده‏‌اند.