مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

15 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: کفاره‌ی محدود

فکر می‌کنم از بین همه‌ی پنج نکته‌ی کالونیسم، کفاره‌ی محدود بحث ‌برانگیزترین و آن است که احتمالا بیشترین سردرگمی. این آموزه عمدتاً به هدف اصلی، نقشه، یا طرح خدا از فرستادن مسیح به دنیا برای مرگ روی صلیب می‌پردازد.
8 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: برگزیدگی بی‌قید و شرط

دیدگاه اصلاحات درباره‌ی برگزیدگی، تحت عنوان «برگزیدگی بی‌قید و شرط» شناخته می‌شود که یعنی برگزیدگی بر تصمیم حاکمت مطلق خدا برای نجات هر کسی قرار دارد که او از نجات آن خشنود می‌شود.
8 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: تباهی کامل

ایده‌ی «کامل» در تباهی کامل به این معنی نیست که همه‌ی افراد بشر به اندازه‌ای که امکان دارد شرور هستند. معنای آن این است که سقوط آنقدر جدی بود که بر تمامیت بشر تاثیر گذاشته است.
1 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: مقدمه

پنج اصل امروزه از طریق مخفف بسیار مشهور تولیپ شود، عبارتند از: تباهی کامل، برگزیدگی بی‌قید و شرط، کفاره‌‌ی محدود، فیض مقاومت‌ناپذیر، و پایداری مقدسین.
1 ژوئن 2020

رنج و جلال در مزمور ۲۲

مشکلات حقیقی و گریزناپذیر این دنیای سقوط‌کرده، باید ما را به سوی دعا سوق دهند. دعا باید ما را به یادآوری و تمرکز بر وعده‌های خدا سوق دهد؛ هم آنها که در گذشته محقق شده‌اند و هم آنها که ایمان داریم در آینده محقق خواهند شد.
25 می 2020

شواهد کتاب‌مقدسی برای جهنم

جهنم! این آن چیزی است که ما مستحق آن هستیم. ما اینقدر گناهکار هستیم. این آن چیزی است که مسیح به خاطر ما متحمل شد. و این باید ما را بر آن بدارد که انجیل را به اشتراک بگذاریم.
25 می 2020

ابزارهای معمول شاگردی

ابزارهای فیض راه‌هایی هستند که از طریق آنها گناهکاران به رابطه‌ای با مسیح قیام‌کرده وارد می‌شوند و شاگردان قدرت می‌یابند تا حیاتی قدردان داشته باشند و شاهدینی مسرور برای نجات‌دهنده‌ی خود باشند.
18 می 2020

قیام و عادل‌شمردگی

واضح است که عیسی در مرگ کفاره‌ای خود، به جای ما یا برای ما، رنج کشید. به طریق مشابه، قیام او نیز نه تنها به عنوان تبرئه یا ضامن خود او، بلکه به عنوان ضامن عادل‌شمردگی ما دیده می‌شود.