مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

8 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: تباهی کامل

ایده‌ی «کامل» در تباهی کامل به این معنی نیست که همه‌ی افراد بشر به اندازه‌ای که امکان دارد شرور هستند. معنای آن این است که سقوط آنقدر جدی بود که بر تمامیت بشر تاثیر گذاشته است.
1 ژوئن 2020

تولیپ و الاهیات اصلاحات: مقدمه

پنج اصل امروزه از طریق مخفف بسیار مشهور تولیپ شود، عبارتند از: تباهی کامل، برگزیدگی بی‌قید و شرط، کفاره‌‌ی محدود، فیض مقاومت‌ناپذیر، و پایداری مقدسین.
1 ژوئن 2020

رنج و جلال در مزمور ۲۲

مشکلات حقیقی و گریزناپذیر این دنیای سقوط‌کرده، باید ما را به سوی دعا سوق دهند. دعا باید ما را به یادآوری و تمرکز بر وعده‌های خدا سوق دهد؛ هم آنها که در گذشته محقق شده‌اند و هم آنها که ایمان داریم در آینده محقق خواهند شد.
25 می 2020

شواهد کتاب‌مقدسی برای جهنم

جهنم! این آن چیزی است که ما مستحق آن هستیم. ما اینقدر گناهکار هستیم. این آن چیزی است که مسیح به خاطر ما متحمل شد. و این باید ما را بر آن بدارد که انجیل را به اشتراک بگذاریم.
25 می 2020

ابزارهای معمول شاگردی

ابزارهای فیض راه‌هایی هستند که از طریق آنها گناهکاران به رابطه‌ای با مسیح قیام‌کرده وارد می‌شوند و شاگردان قدرت می‌یابند تا حیاتی قدردان داشته باشند و شاهدینی مسرور برای نجات‌دهنده‌ی خود باشند.
18 می 2020

قیام و عادل‌شمردگی

واضح است که عیسی در مرگ کفاره‌ای خود، به جای ما یا برای ما، رنج کشید. به طریق مشابه، قیام او نیز نه تنها به عنوان تبرئه یا ضامن خود او، بلکه به عنوان ضامن عادل‌شمردگی ما دیده می‌شود.
18 می 2020

موعظه‌ی خشم خدا

خدمت صادقانه‌ی منبر، مستلزم اعلام توأمان داوری و فیض است. کلام خدا شمشیر تیز دو لبه‌ای است که نرم می‌کند و سخت می‌سازد؛ تسلی می‌دهد و می‌آزارد؛ نجات می‌بخشد و ملعون می‌کند.
11 می 2020

خدا همیشه برای ما و خیریت ما می‌کوشد

مزمور ۱۸ به همه‌ی ما یادآوری می‌کند که خدا همیشه برای ما و خیریت ما می‌کوشد. یوحنای رسول می‌گوید: «او که در شماست، بزرگتر است از آنکه در جهان است» (اول یوحنا ۴: ۴). لازم نیست بترسیم، زیرا خدا در وقت نیکوی خود ما را نجات خواهد داد.