اسکات ردد - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

24 آگوست 2021

سرور سلامتی

پادشاهی خداوند احیا خواهد شد و قوم به اسارت رفته بازخواهند گشت. پیغام نبی در تاریکی دوران چنین بود. و پیغام کلیسا این است، که پادشاه ابدی، سرور سلامتی آمده و رهایی و احیا از اسارت گناه را به همراه آورده است.  
3 مارس 2021

نمونه‌هایی از خواندگی در کتاب‌مقدس

دلیل بودن من در این جهان؟ همه به نوعی در پی درک خواندگی خود هستند. اما موضوع مهم اینجاست، هرچند خداوند هر شخص را به کار و حرفه‌ای خوانده، اما درک کردن خواندگی به خودی خود باعث امنیت در برابر گناه و ایجاد رابطه با خداوند شود.