مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

31 مارس 2021

پسر داوود

آدم، پدر نسل بشر است. عیسی به عنوان پسر خدا، نه تنها نماینده نسل داوود هست بلکه نماینده‌ی نسل آدم نیز هست و با فدیه جان خود بر روی صلیب، بخشش از گناهان، رستاخیز و حیات ابدی را به ایمانداران خود خواهد بخشید.
31 مارس 2021

عضویت در کلیسا

شبان نیکو گوسفندانش را به رهبران مشخصی که دستیارش هستند سپرده تا مراقبت کنند. بدون عضویت، هیچ یک از رهبران کلیسا نمی‌توانند تعیین کنند که مسئول کدام گوسفند عیسی هستند.
9 مارس 2021

خوشا به حال ماتمیان

دنیا ماتم‌زدگی بابت گناه را واپسگرایانه و تنگ‌نظرانه می‌داند؛ اما برای مسیحیان این مسیری با مقصد شادمانی ابدی است. غمی که آغاز توبه از گناه است و محصول آن نجات و حیات ابدی است.
9 مارس 2021

خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت

آیا شما برای عدالت خداوند تشنه و گرسنه هستید؟ این خواهش و نیاز نه با اعمال انسانی ما و نه با هیچ نیرویی در درون ما قابل رفع شدن است. بلکه فقط خداوند است که در کفاره‌ی پسرش عیسی مسیحِ عادل ما را عادل می‌شمارد.
9 مارس 2021

خوشا به حال آنان که برای عدالت جفا می‌بینند

آیا در جفاها و درها با مسیح یکی شده‌ایم؟ اتحاد با عیسی یعنی سهیم شدن در تمامی چیزهایی که متعلق به عیسی هستند، از جمله طرد شدن، ناسزا شنیدن، و جفا دیدن. اگر به راستی در این‌ها با او سهیم شویم پادشاهی آسمان از آن ما خواهد بود.
9 مارس 2021

خوشحال باشید چون شما را فحش گویند

آیا به خاطر پیروی مسیح، خدمت او، و بشارت انجیل او سختی دیده‌اید، یا تا به حال در پیروی مسیح مورد فحش و ناسزای مردم دنیا بوده‌اید؟ خداوند وعده داده است که در او شادمانی ابدی نصیب افرادی خواهد شد که در جفاها او را پیروی کرده‌اند.
3 مارس 2021

وفاداری و ثمربخشی

ثمربخشی در نهایت کار خداست، و به شرطی صورت می‌پذیرد که متعهد باشیم در تمامی جنبه‌های زندگی و در همه اموری که او دستور می‌دهد وفاداری خود را حفظ کنیم. پس باید متوجه باشیم که سخت‌کوشی مولفه‌‌ی اساسی زندگی مسیحی و کوشش وفادارانه است.
3 مارس 2021

نمونه‌هایی خواندگی در کتاب‌مقدس

دلیل بودن من در این جهان؟ همه به نوعی در پی درک خواندگی خود هستند. اما موضوع مهم اینجاست، هرچند خداوند هر شخص را به کار و حرفه‌ای خوانده، اما درک کردن خواندگی به خودی خود باعث امنیت در برابر گناه و ایجاد رابطه با خداوند شود.
1 مارس 2021

ترس از مردن

یک مسیحی با اعتماد بر وعده‌های خداوند و ایستادن بر حقایق کتاب‌مقدس در مورد مرگ و حقایق بعد از آن می‌تواند بر ترس‌های خود غلبه کرده و مرگ را نه زمان از دست دادن‌ها، بلکه شروعی در ابدیت و در شادی دایمی در حضور پر جلال خداوند بداند.