مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

19 آوریل 2023

مباشرت چیست؟

مفهوم مباشرت با آفرینش آغاز می‌شود. آفرینش نه تنها در پیدایش، بلکه در سراسر کتاب‌مقدس، به خصوص در مزامیر، جایی که مالکیت خدا بر جهان اعلام می‌شود، جشن گرفته شده است.
17 آوریل 2023

آیا درجات متفاوتی از گناه وجود دارد؟

خدا به ما می‌گوید که ورود به آسمان تنها بر اساس شایستگی مسیح خواهد بود، اما هنگامی که به آسمان رسیدیم، بر اساس اعمال پاداش داده می‌شود.
14 آوریل 2023

کفاره‌ی محدود چیست؟

برای اینکه طرح انتخاب برگزیدگان در تاریخ عملی شود، او پسرش را با هدف و طرحی خاص به جهان فرستاد تا نجات و رستگاری را برای برگزیدگان به انجام برساند.
12 آوریل 2023

خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید

عیسی گفت: "خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید." چیزی که اکنون ما را از دیدن رؤیت خدا باز می‌دارد ناپاکی و گناه ماست.
10 آوریل 2023

آیا عیسی دارای یک ذات بود، یا دو ذات؟

مسیح کاملاً vere homo و vere Deus بود، یعنی «انسان واقعی و خدای واقعی»، که در یک شخص دو ذات داشت.
7 آوریل 2023

به‌ نظر توبه چگونه است؟

معمولاً وقتی انسان از گناه خود آگاه می‌شود و از آن روی بر می‌گرداند، خود را به رحمت خدا می‌سپارد. اولین ثمره توبه واقعی، شناخت نیاز عمیق ما به رحمت است.
5 آوریل 2023

چون خدا حاکم است، انسان‌ها چگونه آزاد هستند؟

خداوند وجودی ارادی است; او اراده دارد و تصمیم می گیرد. هنگام تصمیم گیری و اعمال اراده خود، او به عنوان قدرت نهایی این کار را با قدرت انجام می دهد. آزادی او آزادترین است.