مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

10 می 2020

آیا خدا ظالم است؟

رنج و مصیبت باید جدی گرفته شوند و با حساسیت و مراقبت شبانی با آنها برخورد شود. اما ما چاره‌ی نهایی – و امید نهایی‌مان – را بر زمین نخواهیم یافت. فراغت نهایی از بی‌عدالتی، در منزلی جدید و ابدی پیدا می‌شود.
3 می 2020

زیستن به عنوان شهروندان دو تابعیتی

عیسی این را آشکار کرده بود که پادشاهی او «از این جهان» نیست (یوحنا ۱۸: ۳۶). پادشاهی او، که تحقیقا برای آینده‌ای است که خواهد آمد، وارد این جهان و این زمان حاضر شده بود.
26 آوریل 2020

آیا کتاب‌مقدس کلام خداست؟

بله، اگر ما کتاب‌مقدس را باور کنیم، به عیسی نیز ایمان خواهیم داشت. اما این نیز صحیح است که اگر به عیسی ایمان داشته باشیم، کتاب‌مقدس را باور خواهیم کرد.
26 آوریل 2020

قوم خدا در تبعید

این زندگی ما را تا حدودی شبیه زندگی ابراهیم می‌کند. ما در ایمان زندگی و رفتار می‌کنیم، می‌دانیم که وعده‌های خدا راست است هر چند زمانی که آنها اینطور به نظر نمی‌آیند.
23 آوریل 2020

آیا دعا فکر خدا را عوض می‌کند؟

هر آنچه خدا انجام می‌دهد ابتدا برای جلال خود اوست سپس برای منفعت ما. ما دعا می‌کنیم چون خدا به ما فرمان داده که دعا کنیم، زیرا او را جلال می‌دهد، و چون برای ما مفید است.
17 آوریل 2020

تشخیص اراد‏ه‏‌ی خدا

به گواه تاریخ وقتی الهیدان‌ها در مورد اراده‌ی خدا تبادل نظر می‌کردند، گفتگوی آن‌ها اصولا در مورد خود خدا و به طور معمول موضوعاتی عمیق مانند، ذات خدا، احکام خدا، آزادی خدا، حاکمیت خدا و حکمت خدا بود. این به معنای نادیده گرفتن اراده‌ی خدا در تصمیمات بزرگ زندگی نیست.
17 آوریل 2020

نیست گشتن یا مجازات ابدی؟

نیست گشتن بدان معناست که افراد گناهکار بعد از رفتن به جهنم و پرداخت جریمه‌ی گناهانشان برای همیشه نابود می‌شوند.
16 آوریل 2020

تنها مسیح

الاهیات اصلاحات اظهار می‌کند که کلام خدا و تعلیم آن درباره‌ی فیض و ایمان تاکید دارد که نجات تنها به وسیله‌ی مسیح (سولُس کریستوس) است – که یعنی، مسیح تنها نجات‌دهنده است (اعمال ۴: ۱۲).