مقالات | خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی استفاده از کتاب‌مقدس

این بیانیه سومین و آخرین بیانیه‌ی اجلاس سه‌گانه‌ای است که شورای بین‌المللی خطاناپذیری کتاب‌مقدس بانی آن بود.
20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی علم تفسیر کتاب‌مقدس

به سیاق بیانیه‌ی شیکاگو سال ۱۹۷۸، در این‌جا تصدیق‌ها و انکارهایی را به‌عنوان ابرازی درنتیجه‌ی کارمان جهت روشن‌سازی مسائل و اصول تفسیر می‌آوریم.
20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی خطاناپذیری کتاب‌مقدس

اعتبار کتاب‌مقدس موضوع مهمی برای تمامی مسیحیان در این عصر و هر عصر است. همه‌ی کسانی که به ایمانشان به عیسی مسیح به عنوان پرودگار و ناجی اعتراف می‌کنند، لازم است شاگرد بودن حقیقی خویش را با فرمان‌برداری متواضعانه و وفادارانه از کلام خدا نشان دهند.
28 ژوئن 2021

رهبری با اعتقاد راسخ

رهبری مسیحی بدون وفاداری و داشتن اعتقادی راسخ به اصول ایمان مسیحی صرفا یک مدیریت و برنامه‌ریزی امور به شیوه‌ی رهبران دنیوی است. رهبری مسیحی نه بر اساس استعدادهای ما بلکه بر اساس اعتقاد و یقین ایمان به حقایق کلام خدا شکل گرفته و هدایت می‌شود.
28 ژوئن 2021

شناخت حقیقت

با وجود سقوط بشر در گناه نسل آدم همچنان به صورت خداوند است. هرچند افتاده و زیر بار گناه اما همچنان این امکان وجود دارد تا با ایمان به عیسی مسیح به شناخت حقیقت دست یافته و اراده‌ و وجدان تحت گناهمان را در مسیح احیاء شده بیابیم.
23 ژوئن 2021

عصای یهودا

عیسی همان پادشاه موعود از نسل یهوداست. سلطنتش را انتهایی نیست. با مرگ خود بر صلیب کفاره گناه شد. به آسمان صعود نموده و در حضور خداست، و روزی باز خواهد گشت و سلطنت او فراتر از اسرائیل خواهد بود. 
23 ژوئن 2021

آیا آموزه‌ی تثلیث مبتنی بر کتاب‌مقدس است؟

آیا آموزه‌ی تثلیث مبتنی بر کتاب‌مقدس است؟ با بررسی تعالیم داده شده در کتاب‌مقدس و دریافت شناخت از خدایی که خود را در کلامش آشکار ساخته به یقین باید گفت که تثلیت یک آموزه کامل کتاب‌مقدسی و صحیح است.
1 ژوئن 2021

عادل‌شمردگی فقط به وسیله‌ی ایمان

ما معتقدیم نمی‌توانیم با شایستگی‌‌ها، کارها و رضایت‌های خودمان بخشایش از گناه و رستگاری را از پیشگاه خداوند کسب کنیم، بلکه این مهم به وسیله‌ی فیض، به خاطر عیسی مسیح و از طریق ایمان محقق می‌شود.
1 ژوئن 2021

شادی در کارمان

اهمیت و ارزش شغل ما زمانی برای‌مان آشکار می‌شود که با قناعت و شادی کار و شغل خود را وسیله‌ای برای جلال دادن خداوند دانسته و عیسی مسیح و زندگی او را نمونه‌ی خود قرار دهیم. او که آمد تا خدمت کند و نه این که خدمت شود.