اَرون اِل. گَریوت - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

5 ژوئن 2023

آیا خدا ما را به خاطر گناه والدینمان مجازات می‌کند؟

در عین حال، عواقب گناه غالباً بر نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد و از این نظر، نوعی مجازات غیرمستقیم وجود دارد. به عنوان مثال، گناهان بت پرستی و پرستش باطل عمیقاً در زندگی مذهبی هر جامعه یا خانواده‌ای ریشه کرده است.
2 ژوئن 2023

دعا از طریق مزمور ۵۱

هنگامی که به خاطر گناه خود گرفتار غم و اندوه شدید، برای بخشش و احیا دعا کنید، تصمیم بگیرید در اطاعت جدید قدم بردارید و برای دیگران دعا کنید تا دچار گناه نشوند.
31 می 2023

دیدگاه کتاب‌مقدس درباره‌ی رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج چیست؟

برای مسیحیان، رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج، یک انتخاب نیست. با این حال هنگامی که این اتفاق رخ داد، خدا قلب پشیمان را خار نمی‌شمارد (مزمور ۵۱: ۱۷) زیرا که ما نزد پدر، وکیل مدافعی داریم، خداوند عیسای مسیح که برای گناهان ما شفاعت می‌کند (اول یوحنا ۲: ۱-۲).
29 دسامبر 2022

غلاطیان ۳: ۲۸

تمایزات در کلیسا، تا زمانی که تفرقه‌انگیز نباشند مجاز هستند، در‌حالی‌که جانب‌داری به هر نوعی مجاز نیست.
30 سپتامبر 2022

زندگی وفادارانه با اضطراب

بانیان، همچون لوتر و اسپرجن، قویاً معتقد بود که حکمت خدا به مصیبت‌ها و ضعف‌های ما دستور می‌دهد تا برای خیریت ما کار کنند (رومیان ۸: ۲۸).
22 آگوست 2022

مَثَل دانه‌ی خردل و خمیرمایه

ملکوتی که عیسی آغاز کرد برای کمال نهایی‌اش در انتظار بازگشت اوست. او که جسم گردید و در فروتنی به جهان آمد، در جلال و به جهت داوری بازخواهد گشت تا ملکوت خدا را در کمال خود استقرار بخشد و سرانجام خیمه‌ی خداوند در میان آدمیان خواهد بود.