از خاک تا جلال

در یک سفر مطالعاتی منحصربه‏‌فرد با دکتر اِسْپرول همراه باشید. او درون مایه‌های اصلی، وقایع و مردمی که به زندگی باز گردانده شدند را بررسی می‌‏کند. «از خاک تا جلال» چشم‌اندازی وسیع از حقایق کتاب‌مقدس به دست می‏‌دهد و نقطه شروعی مهیا می‌‏کند تا به شما کمک کند که محتوای کتاب‌مقدس را درک کنید. «از خاک تا جلال » می‌‏تواند شما را در مطالعه‌‏ی کتاب‌مقدس قوت دهد، دیدگاه‏‌های جدیدی به شما ارائه دهد و توانایی‏تان را در خواندن، درک کردن و کاربرد کتاب‌مقدس در زندگی‏تان بهبود دهد.

دکتر اسپرول می‏‌گوید: «به عقیده‏‌ی من ”از خاک تا جلال“ مهم‏ترین ابزار آموزشی است که خدمات لیگونیر تا کنون عرضه کرده است. دعای ما این است که نیاز شما را برای رشد در شناخت و محبتِ خدا مرتفع کند. ما مسیحیان خوانده شده‏‌ایم تا دوستداران کلامِ خدا باشیم. امید من این است که «از خاک تا جلال» شما را تشویق، ترغیب و یاری کند تا بر کلام مسلط شوید تا درنتیجه‌ی آن، کلام هم بر شما حاکم شود.»


قسمت اول

از خاک تا جلال
کتب‌ شریعت و تاریخی
دکتر آر. سی. اسپرول‌‌، رویدادهای مهم، افراد و مضامین مربوط به رستگاری را از کتاب پیدایش تا دوم پادشاهان بررسی می‌کند.

قسمت دوم

از خاک تا جلال
کتب انبیا، شعر و حکمت
دکتر آر. سی. اسپرول‌‌، رویدادهای مهم، افراد، و مضامین رستگاری را از کتب انبیا، مزامیر، امثال، جامعه و ایوب را بررسی می‌کند.

قسمت سوم

از خاک تا جلال
اناجیل
دکتر آر. سی. اسپرول‌‌، معنی و اهمیت رویدادهای مهم زندگی مسیح را که توسط متی، مرقس، لوقا و یوحنا ثبت شده است، توضیح می‌دهد.

قسمت چهارم

از خاک تا جلال
اعمال رسولان، رومیان، رسالات، و مکاشفه
دکتر آر. سی. اسپرول‌‌، رویدادهای مهم، افراد و موضوع نجات را از کتاب اعمال رسولان تا مکاشفه بررسی می‌کند.