تعلیم کتاب‌مقدس و منابع قابل اعتماد برای شاگردسازی

از مقالات

20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی استفاده از کتاب‌مقدس

این بیانیه سومین و آخرین بیانیه‌ی اجلاس سه‌گانه‌ای است که شورای بین‌المللی خطاناپذیری کتاب‌مقدس بانی آن بود.
20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی علم تفسیر کتاب‌مقدس

به سیاق بیانیه‌ی شیکاگو سال ۱۹۷۸، در این‌جا تصدیق‌ها و انکارهایی را به‌عنوان ابرازی درنتیجه‌ی کارمان جهت روشن‌سازی مسائل و اصول تفسیر می‌آوریم.
20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی خطاناپذیری کتاب‌مقدس

اعتبار کتاب‌مقدس موضوع مهمی برای تمامی مسیحیان در این عصر و هر عصر است. همه‌ی کسانی که به ایمانشان به عیسی مسیح به عنوان پرودگار و ناجی اعتراف می‌کنند، لازم است شاگرد بودن حقیقی خویش را با فرمان‌برداری متواضعانه و وفادارانه از کلام خدا نشان دهند.

از مقالات

20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی استفاده از کتاب‌مقدس

این بیانیه سومین و آخرین بیانیه‌ی اجلاس سه‌گانه‌ای است که شورای بین‌المللی خطاناپذیری کتاب‌مقدس بانی آن بود.
20 جولای 2021

بیانیه‌ی شیکاگو درباره‌ی علم تفسیر کتاب‌مقدس

به سیاق بیانیه‌ی شیکاگو سال ۱۹۷۸، در این‌جا تصدیق‌ها و انکارهایی را به‌عنوان ابرازی درنتیجه‌ی کارمان جهت روشن‌سازی مسائل و اصول تفسیر می‌آوریم.

منابع

 منابع

منابع

 منابع