از مقالات

19 اکتبر 2020

علت ابزاری عادل شمردگی

ایمان، بستر عادل شمردگی ما نیست. بستر عادل شمردگی ما عدالت مسیح، شایستگی او است. اصلاح‌گران گفتند که علت افتخارآمیز عادل شمردگی ما، عدالت مسیح به‌تنهایی است.
19 اکتبر 2020

چهار استنباط از الهیات مارتین لوتر

از نظر لوتر، زندگی مسیحی، نوعی زندگی بر پایه انجیل، ساخته‌شده از انجیل، و قوت‌گرفته از انجیل است که فیض مقتدر و آزاد خداوند را نمایش می‌دهد و با قدردانی از آن ناجی که برایمان جان خود را داد تا پایان ادامه می‌یابد.
6 جولای 2020

شام خداوند چیست؟

شام خداوند آیینی مربوط به عهد یا پیمان جدید است که توسط عیسای مسیح در بالاخانه، در شبی که به او خیانت شد بنیان گذاشته شد.

ویدئوها

شاهد الفيديوهات