از مقالات

9 می 2024

۳ نکته‌ای که باید در مورد اعداد بدانید

بااین‌حال، همه ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که خداوند عیسی با وفاداری مسیر کاملی را در بیابان به‌جای ما پیشگام شده است و اکنون در کنار ما در بیابان قدم می‌زند و وفاداری و فراموش‌کردن خداوند را به ما یادآوری می‌کند.
7 می 2024

۳ نکته‌ای که باید در مورد لاویان بدانید

درک عمیق از راه‌های غنی که مسیح به واسطه‌ی آنها ما را در پیشگاه خدا بازیابی می‌کند و راهی برای ورود ما به حضور او می‌گشاید (یوحنا ۱۴: ۶)، می‌تواند پرستش مسیحی را تعمیق بخشد.
2 می 2024

۳ نکته‌ای که باید در مورد خروج بدانید

هنگامی که خداوند آب نیل را به خون تبدیل کرد، او در واقع آن خدای مصریان را مسخره کرد. این بلا به‌عنوان نشانی بود که روزی واقعی تنها از دست حاکم خداوند به دست می‌آید، نه از یک خدای بت‌پرست دروغین مصریان.

از مقالات

9 می 2024

۳ نکته‌ای که باید در مورد اعداد بدانید

بااین‌حال، همه ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که خداوند عیسی با وفاداری مسیر کاملی را در بیابان به‌جای ما پیشگام شده است و اکنون در کنار ما در بیابان قدم می‌زند و وفاداری و فراموش‌کردن خداوند را به ما یادآوری می‌کند.
7 می 2024

۳ نکته‌ای که باید در مورد لاویان بدانید

درک عمیق از راه‌های غنی که مسیح به واسطه‌ی آنها ما را در پیشگاه خدا بازیابی می‌کند و راهی برای ورود ما به حضور او می‌گشاید (یوحنا ۱۴: ۶)، می‌تواند پرستش مسیحی را تعمیق بخشد.