از مقالات

30 می 2024

۳ نکته‌ای که باید در مورد اول و دوم پادشاهان بدانید

در زمان ایلیا، اسرائیل حتی بیشتر به عهد خدا بی‌وفا شده و آن‌را نقض کرده بود و خدایان دیگر را به طور کامل عبادت می‌کرد. ایلیا نه به‌عنوان شفاعت‌کننده، بلکه به‌عنوان یک وکیل عهد با خداوند صحبت می‌کرد و دلایل خود را برای دادخواهی ارائه کرد.
28 می 2024

۳ نکته‌ای که باید در مورد اول و دوم سموئیل بدانید

سلسله‌ی وعده داده شده در یک شاهزاده که خداوند او را بلند خواهد کرد، تحقق می‌یابد (دوم سموئیل ۷: ۱۲). خدا فرمود: «من او را پدر خواهم بود، و او مرا پسر خواهد بود» (دوم سموئیل ۷: ۱۴).
23 می 2024

۳ نکته‌ای که باید در مورد روت بدانید

عیسی از یک پیشینه‌ی معمولی می‌آید. او یکی از ماست و چون او یکی از ماست، می‌تواند به‌جای ما بایستد و می‌تواند با ما در ضعف‌هایمان همدردی کند.

از مقالات

30 می 2024

۳ نکته‌ای که باید در مورد اول و دوم پادشاهان بدانید

در زمان ایلیا، اسرائیل حتی بیشتر به عهد خدا بی‌وفا شده و آن‌را نقض کرده بود و خدایان دیگر را به طور کامل عبادت می‌کرد. ایلیا نه به‌عنوان شفاعت‌کننده، بلکه به‌عنوان یک وکیل عهد با خداوند صحبت می‌کرد و دلایل خود را برای دادخواهی ارائه کرد.
28 می 2024

۳ نکته‌ای که باید در مورد اول و دوم سموئیل بدانید

سلسله‌ی وعده داده شده در یک شاهزاده که خداوند او را بلند خواهد کرد، تحقق می‌یابد (دوم سموئیل ۷: ۱۲). خدا فرمود: «من او را پدر خواهم بود، و او مرا پسر خواهد بود» (دوم سموئیل ۷: ۱۴).