از مقالات

7 آگوست 2023

نجات‌دهنده‌ی خویشان

مسیح، ما را از لعنت شریعت فدا کرد چون‌که در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است ملعون است هرکه بر دار آویخته شود.
2 آگوست 2023

شاخ نجات

خدا «شاخ نجاتی برای ما برافراشت» (لوقا ۱: ۶۹). بدین ترتیب خبر تولد قریب‌الوقوع مسیح، توسط زکریا، کاهن مسن و پدر یحیی تعمید دهنده، اعلام گردید.
31 جولای 2023

کلمات خطاناپذیر

اگر معنی و مفهوم کلماتی مانند ایمان، گناه، غضب و فیض به مردم تعلیم داده نشود، قطعا در حیات ابدی خود با مشکل مواجه خواهند شد.

از مقالات

18 سپتامبر 2023

آیا می‌توانم مطمئن باشم که نجات یافته‌ام؟

امروزه در کلیسا بسیاری از مردم در مورد نجات خود دچار تردید هستند. با این حال، نه تنها برای مسیحیان امکان‌پذیر است که مطمئن شوند که نجات یافته‌اند، بلکه این وظیفه آنهاست که از دعوت و برگزیدگی خود اطمینان حاصل کنند (دوم پطرس ۱: ۱۰).
30 آگوست 2023

درس‌هایی از بالاخانه

در درس‌هایی از بالاخانه، دکتر سینکلر فرگوسن ما را به ساعات صمیمی از شبی که به عیسی خیانت شد، می‌برد. این تصویر واضح از خدمت مسیح، از شستن پاهای شاگردان تا دعای او در مقام کاهن اعظم، قلب عیسی را به ما نشان می‌دهد.