از مقالات

17 می 2022

تلاش برای درک اراده‌ی خدا

کوشش برای درک تمام اراده‌ی خدا و نداشتن هیچ سؤالی برای آینده تلاشی برای از بین بردن ضرورت ایمان است. ما همه‌ی آنچه خدا می‌داند را نمی‌دانیم. اما باید با ایمان خود را به اراده‌ی مکشوف او سپرده و در ایمان قدم برداریم.
17 می 2022

حقیقت ترس

وقتی روح خدا شما را به بخش‌هایی از کلام خداوند هدایت می‌کند که در مورد ترس و اضطراب سخن می‌گوید، سه چیز را که همواره تکرار شده است خواهید شنید، خداوند با تو است، خداوند حاضر است، خداوند حاکم است.
9 می 2022

مطالعه‌ی کتاب‌‌مقدس و به‌کار بردن الهیات

مطالعه‌ی الهیات کتاب‌مقدسی، با شناخت این موضوع آغاز می‌شود که کتاب‌مقدس یگانه زیربنا و تنها منبع خطاناپذیر برای یک الهیات واقعی است. الهیات صحیح در مورد خدای پرجلالی است که کتاب‌مقدس برای ما آشکار نموده، پس تحصیل آن الهیات هدفی مناسب برای تمامی خواندگان کتاب‌مقدس است.

از مقالات

17 می 2022

تلاش برای درک اراده‌ی خدا

کوشش برای درک تمام اراده‌ی خدا و نداشتن هیچ سؤالی برای آینده تلاشی برای از بین بردن ضرورت ایمان است. ما همه‌ی آنچه خدا می‌داند را نمی‌دانیم. اما باید با ایمان خود را به اراده‌ی مکشوف او سپرده و در ایمان قدم برداریم.
17 می 2022

حقیقت ترس

وقتی روح خدا شما را به بخش‌هایی از کلام خداوند هدایت می‌کند که در مورد ترس و اضطراب سخن می‌گوید، سه چیز را که همواره تکرار شده است خواهید شنید، خداوند با تو است، خداوند حاضر است، خداوند حاکم است.