تعلیم کتاب‌مقدس و منابع قابل اعتماد برای شاگردسازی

از مقالات

15 سپتامبر 2021

الهیات ما چیست؟

الهیات ما چیست؟ برای جواب دادن به این سوال باید گفت الهیات علم شناخت خدای تثلیث است. خدایی که بر تمامی جوانب زندگی ما فارق از شغل و موقعیت و جایگاه ما حاکم است.
15 سپتامبر 2021

الهیات، الهیات، الهیات: چرا لیگونیر؟

زندگی پر ثمر مسیحی با شناخت الهیات صحیح و خدای حقیقی میسر می‌شود. برای شناساندن این خدای پر جلال به جهان افتاده در گناه خبر خوش انجیل مسیح و کلام خداوند به ما داده شده است.
15 سپتامبر 2021

الهیات برای جلال خداوند

اهمیت مطالعه الهیات نه در تقویت دانش مسیحی بلکه در رشد بینش ما و داشتن پرستشی عمیق و خدمتی سرسپرده است. 

از مقالات

19 سپتامبر 2021

شگفت‌زده از رنج: نقش درد و مرگ در زندگی مسیحی

 دکتر اسپرول، مشاوره‌‌ای کتاب‌مقدّسی و تسلّی‌بخش به کسانی که در حال تحمّل رنج و غم و اندوه هستند ارائه می‌دهد و به آنهایی که در حال خدمت به رنجدیدگان و نیازمندان هستند، مشاوره‌ای ارائه می‌دهد که به ایمان‌داران کمک کنند تا در مواقع آزمایش‌، با ایمان به خدایی که هم مهربان است و هم نیکو، پایداری کنند.
15 سپتامبر 2021

الهیات ما چیست؟

الهیات ما چیست؟ برای جواب دادن به این سوال باید گفت الهیات علم شناخت خدای تثلیث است. خدایی که بر تمامی جوانب زندگی ما فارق از شغل و موقعیت و جایگاه ما حاکم است.

منابع

 منابع

منابع

 منابع