از مقالات

20 ژوئن 2022

رنج در امید

امید حقیقی اتفاقی نیست، بلکه با ایمان به مسیح ایجاد شده و رشد می‌کند. ما باید در جوانی برای رنج‌های آینده به خوبی آماده شویم تا بتوانیم با یک زندگی همراه با امید حتّی در روزهای سخت خداوند را تمجید نماییم.
20 ژوئن 2022

به ما نشان بده چگونه پایانی نیکو داشته باشیم

دعوت به داشتن پایانی نیکو فقط مربوط به افراد بالای هشتاد سال است، رفتار و زندگی خداپسندانه‌ای که طی سالیان بسیار ادامه دارد، در دوران پیری نمونه‌هایی نیکو را می‌سازد که به شکلی تاثیرگذار و فراموش نشدنی بر ایمانداران جوان تاثیر می‌گذارند.
17 می 2022

تلاش برای درک اراده‌ی خدا

کوشش برای درک تمام اراده‌ی خدا و نداشتن هیچ سؤالی برای آینده تلاشی برای از بین بردن ضرورت ایمان است. ما همه‌ی آنچه خدا می‌داند را نمی‌دانیم. اما باید با ایمان خود را به اراده‌ی مکشوف او سپرده و در ایمان قدم برداریم.

از مقالات

20 ژوئن 2022

رنج در امید

امید حقیقی اتفاقی نیست، بلکه با ایمان به مسیح ایجاد شده و رشد می‌کند. ما باید در جوانی برای رنج‌های آینده به خوبی آماده شویم تا بتوانیم با یک زندگی همراه با امید حتّی در روزهای سخت خداوند را تمجید نماییم.
20 ژوئن 2022

به ما نشان بده چگونه پایانی نیکو داشته باشیم

دعوت به داشتن پایانی نیکو فقط مربوط به افراد بالای هشتاد سال است، رفتار و زندگی خداپسندانه‌ای که طی سالیان بسیار ادامه دارد، در دوران پیری نمونه‌هایی نیکو را می‌سازد که به شکلی تاثیرگذار و فراموش نشدنی بر ایمانداران جوان تاثیر می‌گذارند.