از مقالات

8 فوریه 2024

شفقت حقیقی و ازدواج‌ اقلیت‌های جنسی

انتخاب پیش روی ما، بین شفقت و محکومیت نیست. انتخاب بین شفقت در مقابل سازش است. در میان فرهنگ دائما در حال تغییر، محبت و شفقت واقعی برای دوستان و عزیزان‌مان به معنای استوار ایستادن بر حقیقت تغییرناپذیر کلام خداست.
6 فوریه 2024

راس اقتدار مطلق ما

مسیح در «همه چیز» سر است (افسسیان 1: 22). فقط مسیح می‌تواند کلیسا را در برابر دشمن ما شیطان، وسوسه‌های نفس سقوط کرده و دروغ‌های دنیا حفاظت کند. فقط مسیح می‌تواند وعده‌ی خود را تحقق بخشد و دروازه‌های جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت.
1 فوریه 2024

انسان‌شناسی مسیحی و زندگی اخلاقی

خدا انسان‌ها را برگزیده است تا ابزار او برای اجرای عدالت باشند. این حقیقت که خدا این وظیفه بزرگ را به انسان‌های (سقوط‌ کرده) واگذار کرده است، شهادت دیگری بر ارزش و منزلت ذاتی ماست.

از مقالات

8 فوریه 2024

شفقت حقیقی و ازدواج‌ اقلیت‌های جنسی

انتخاب پیش روی ما، بین شفقت و محکومیت نیست. انتخاب بین شفقت در مقابل سازش است. در میان فرهنگ دائما در حال تغییر، محبت و شفقت واقعی برای دوستان و عزیزان‌مان به معنای استوار ایستادن بر حقیقت تغییرناپذیر کلام خداست.
6 فوریه 2024

راس اقتدار مطلق ما

مسیح در «همه چیز» سر است (افسسیان 1: 22). فقط مسیح می‌تواند کلیسا را در برابر دشمن ما شیطان، وسوسه‌های نفس سقوط کرده و دروغ‌های دنیا حفاظت کند. فقط مسیح می‌تواند وعده‌ی خود را تحقق بخشد و دروازه‌های جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت.