بلیر اسمیت, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

8 می 2022

درمان مضاعف

خون مسیح یگانه علاج گناه است. خون آن بره‌ی بی‌عیب و لک که بر مذبح جلجتا بر صلیب به جهت آمرزش گناهان قوم او پاشیده شد تا مقدسین او نه فقط از داوری گناه رهایی یابند بلکه تا نسبت به قدرت گناه نیز از حفاظت مسیح برخوردار باشند.