دیوید بی. گارنر, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

5 می 2022

نجات اِعمال شد

بر اساس حکمت پدر، پسر خدا از آسمان فرستاده شد تا نجات را به انجام رساند. روحِ پسر این نجات را بر قوم او اِعمال می‌کند و به‌واسطه‌ی فیض، قوم خدا را با مسیح حقیقی تاریخ متّحد می‌سازد.