تریلیا جی. نیوبل, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

1 ژوئن 2021

شادی در کارمان

اهمیت و ارزش شغل ما زمانی برای‌مان آشکار می‌شود که با قناعت و شادی کار و شغل خود را وسیله‌ای برای جلال دادن خداوند دانسته و عیسی مسیح و زندگی او را نمونه‌ی خود قرار دهیم. او که آمد تا خدمت کند و نه این که خدمت شود.