لذت بردن از تثلیث
31 مارس 2021
توقف‌باوری
3 آوریل 2021

درک خواسته‌ی خداوند

کتاب‌مقدس خواسته‌ی خداوند از زندگی ما را به طرق مختلف توصیف کرده است. این توصیفات کلی یا جزئي و دقیق هستند. حال اگر می‌خواهیم بر اساس کتاب‌مقدس درکی از توصیفات مختلف خواسته‌ی خداوند داشته باشیم باید از کجا شروع کنیم؟ ما اغلب از جای اشتباه شروع می‌کنیم و به بافتار خاصی که در آن قرار داریم، به زندگی و موقعیت خود می‌اندیشیم. ولی می‌بایست با خداوند و خواسته‌ی او شروع کنیم. منظور ما خدای متعال تمام عالم است، کسی که حکومتش در آفرینش و در مشیت مداوم او و مراقبتش از مخلوقات و اعمالشان به اجرا در می‌آید. او در عین حکومتش برای ما فدیه داده و ما را بازخرید کرده است. این خدا، خدای ما، خواسته‌هایی از زندگی ما دارد که کیستی ما را مشخص می‌کنند، انتظار او از ما را تعیین می‌کنند، به ما فرمان می‌دهند، ما را به انجام کارهایی در این جهان که آفریده‌ی اوست و ما در آن خدمتکارانش هستیم فرامی‌خوانند. می‌توان آنچه را در کتاب‌مقدس راجع به این موضوعات آمده است، حکومت مطلقه‌ی خداوند، دعوی او راجع به زندگی ما، هدفی که برای ما و جهان دارد و بشارت عیسی‌مسیح را، به دو دسته تقسیم کرد: آفرینش و بازخرید. هر یک از این دو کلمه – آفرینش و بازخرید – پنجره‌ای است که به کمک آن می‌توان خواسته‌های مختلف خداوند را مشاهده کرد.

نخست به آفرینش بپردازیم. در اینجا خواسته‌ی خداوند که کار کردن است مشهود است. خداوند از ما انسان‌ها که شبیه به او آفریده شده‌ایم می‌خواهد در جهانی که او خلق کرده است سخت کار کنیم. خداوند آدم و فرزندانش را نیافرید که تن‌آسانی پیشه کنند. آنها قرار نیست تا ابد در زیرزمین خداوند زندگی کنند و دست به هیچ کاری نزنند و فقط مراحل جدید آخرین بازی‌های ویدیویی را انجام دهند. به علاوه خداوند در خصوص اینکه چه مواجهه‌ای با آفرینش داشته باشیم و چه کار کنیم مسئله را به آدم نسپرد. خداوند از آدم خواست، به او دستور داد، تا سلطه‌ی خود بر آفرینش را اعمال کند، حتی زمانی که در باغ عدن کار و از آن مراقبت می‌کرد (کتاب پیدایش ۱: ۲۸؛ ۲: ۱۵). پس از سقوط، این کار بسیار دشوارتر و مسیر سنگلاخ‌تر شد، اما خواسته‌ تغییر نکرد. آدم عرق می‌ریخت، کار می‌کرد و جهان را حفظ می‌نمود تا سلطه‌ی خود بر آفرینش را اعمال کرده باشد (۳: ۱۷ – ۱۹). این کار را به برای جلال خداوند می‌کرد. در این خواسته، تمامی انسان‌ها، تمامی پسران و دختران آدم، رسالتی را که خدا بردوششان گذاشته است مشاهده می‌کنند. منظور من از کار لزوماً شغل و حرفه‌ای با درآمد بالا نیست. حسابدار، چاه‌کن، سرباز، خانه‌دار، بازنشسته، و آموزگار ابتدائی همگی در زندگی خود خواسته‌ی خداوند را پی می‌گیرند و در جهت جلال او را قدم برمی‌دارند.

سپس، با در نظر داشتن تمرکزمان بر خواسته‌هایی که ریشه در آفرینش دارند، به خواسته‌ی ازدواج می‌رسیم. خداوند از انسان‌ها نخواسته است فقط سخت کار کنند. خدا به انسان به عنوان فرد نگاه کرد و به وضوح اعلام کرد وضع وی خوب نیست (پیدایش ۲: ۱۸). پس حوا را آفرید، دستیاری که مناسب آدم بود، و به آن دو گفت عهد ازدواج ببندند، عهدی که در آن مرد و زن وارد آن شده تا آخر عمر به یکدیگر متعهد می‌شوند. حوا دستیار آدم بود، هم در اجرای وظیفه‌ی تکثیر نسل و هم در اعمال سلطه بر آفرینش. به همین ترتیب، جز در موردی که مسیحیان ماموریت داشته باشند تجرد پیشه کنند (اول قرنتیان ۷: ۸ – ۹)، می‌بایست همسری پیدا کنند و، اگر خداوند چنین برکتی به ایشان بدهد، فرزند بیاورند. این خواسته به چندین نقش دیگر که مختص به هر جنس است می‌انجامد. شوهر، زن، پدر، مادر، پسر، دختر، برادر، خواهر، که هر یک ویژگی‌ها و مسئولیت‌های خودش را دارد که می‌بایست فقط برای جلال و عظمت خداوند انجام شوند.

سوم، خداوند در آفرینشش قانون خود را در قلب هر انسانی حک کرد (رومیان ۲: ۱۵)، و از آنها خواست قداست پیشه کنند (لاویان ۲۰: ۲۶). این قانون در ده فرمان بیان مشخص‌تری پیدا می‌کند و سرانجام در شخص عیسی‌مسیح به تجلی کامل می‌رسد. این قانون چنان کمالی را می‌طلبد که از عهده‌ی هر گنهکاری خارج است، اما ناتوانی ما که ناشی از سقوط است باعث نمی‌شود خواسته‌ی خداوند از اعمال و زندگی ما چیزی کمتر از کمال باشد، چرا که خدا کامل است. چنان کن تا زنده بمانی(غلاطیان ۳: ۱۰). در نتیجه، با وجود آن که انسان‌ها از گناه آسیب دیده‌اند، همه از خواست خداوند که تقدس و کمال اخلاقی هست آگاه هستند و بابت گناهانشان احساس تقصیر می‌کنند.

چهارم، پس از آن که خانواده‌ها به ملت‌ها تبدیل شدند و خداوند در واکنش به ماجرای برج بابل ملت‌ها را در جهان پراکنده کرد، دولت و تجارت در بین فرهنگ‌ها رشد نمود و ساختارهای پاسخگویی و قدرت ایجاد شدند. همه‌ی اینها، به ویژه انتخاب اینکه چه کسی در فلان گروه یا فرهنگ صاحب قدرت باشد، با اراده‌ی خداوند انجام می‌شود (رومیان ۱۳: ۱ – ۴). از آنجا که خداوند به مراجع جامعه دستور می‌دهد، و همه‌ی جوامع حول خانواده‌ها شکل گرفته‌اند، از همه می‌خواهد از مراجعی که مسئولشان کرده است تبعیت کنند. وظیفه‌ی تبعیت از اولیاء امور همه‌شمول است، از رهبری شوهر در خانه تا حکومت رئیس جمهور بر کشور، از کارمندی که در یک کسب و کار است تا کودکی که در خانه است. تنها جایی که سرپیچی از رهبران موجه و صحیح است زمانی است که آنها از فرد بخواهد گناه کند. اینکه خدا می‌خواهد از اولیاء امور تبعیت شود شامل حال کسانی هم هست که مسئول اجرای عدالت خداوند در جهان به هنگام اعمال قدرتند. بدین طریق، اینکه خدا می‌خواهد از رهبران تبعیت شود منجر به ساختار و پاسخ‌گویی در سطحی فراتر از خانواده خواهد شد و همگان را در برابر هرج و مرج، بی‌عدالتی و سرکشی حفظ خواهد کرد.

با بررسی ساده‌ی عبارات کتاب‌مقدس چند خواسته‌ی دیگر خداوند را نیز کشف خواهیم کرد، اما تا به اینجا فقط به خواسته‌های اساسی خداوند که همه‌شمول و قابل اطلاق به هر کس در هر زمانی هستند پرداختیم. تجربه‌ی انسان در هر یک از این حیطه‌ها به گونه‌ای است که نه تنها توانایی بشر در اجرایشان را نشان نمی‌دهند، بلکه نشان داده‌اند که این خواسته‌ها چطور ممکن است تبدیل به مسیر گناه و محرومیت شوند. اما خداوند، پیش از آنکه آدم و حوا باغ عدن را ترک کنند، درباره‌ی بازخرید کردن توسط مسیح که سر مار را خواهد کوبید سخن گفته بود (پیدایش ۳: ۱۵). این مسیح در طی زندگی، مرگ و رستاخیزش جریمه‌ی گناهان قوم خدا را خواهد داد و آن عدالتی را عرضه خواهد کرد که ایشان را بدان راه نبود، و تمامی خواسته‌های خداوند از قومش را برآورده خواهد ساخت. این مسیح همان عیسی است، و در اوست که هم خواسته‌های جدید و هم خواسته‌های تازه شده‌ را از خداوند را دریافت می‌کنیم.

با در نظر گرفتن خواسته‌ها از منظر بازخرید، می‌دانیم خداوند در طی اعصار در برابر گناه بشر صبوری کرده است، اما اکنون از همه‌ی مردم در هر جایی از جهان می‌خواهد توبه کنند و به عیسی ایمان آورند (اعمال رسولان ۱۷: ۳۰). این همان خواسته‌ی بیرونی انجیل است که مسیحیت به سراسر جهان اعلام می‌کند. کشیشانی که از منبرها موعظه می‌کنند و مسیحیانی که به همسایگانشان بشارت می‌دهند، انجیل را به رایگان برای دیگران بازگو می‌کنند. توبه کنید و به عیسی‌مسیح ایمان آورید تا نجات یابید. این بزرگترین خواسته‌ی نجات‌بخشی که هر مرد و زن و کودکی را با خود روبرو می‌سازد. این خواسته موتور محرک کلیسای عهد‌جدید است، سوخت ماموریت‌های جهانی است، و بر دوش تک تک مسیحیان قرار دارد.

در کنار این خواسته‌ی بیرونی، هر گاه شخصی از سر نو متولد می‌شود یک خواسته‌ی درونی نیز شکل می‌گیرد. نجات از آن خداوند است؛ این همان عمل یک‌طرفه‌ی خدا در نجات افراد است. او قوم خویش را می‌شناسد و آنها را با نام فرامی‌خواند (یوحنا ۱۰: ۲۷). وقتی یک گناهکار بازخرید می‌شود، روح‌القدس او را از نو می‌آفریند تا بتواند، چنان که در انجیل آمده، عیسی‌مسیح را دریافت کند و در او آرام بگیرد. بدین طریق، خواسته‌ی درونی انجیل همواره کارآمد است زیرا همواره فقط به دست خدا اجرا می‌شود. خواسته‌ی درونی و بیرونی خداوند مشخصه‌ی دوران عهد‌جدید هستند. این دو خواسته نشان می‌دهند که چگونه کلیسا از گروهی کوچک از  اهالی جلیل تبدیل به جماعتی بسیار بزرگ از بازخرید‌شدگان در سطح جهان گردید که گناهکاران را از هر قوم و زبان و ملتی در بر گرفته است.

به علاوه، خواسته‌ی موثر خداوند از طریق عیسی که ما را مسیحی می‌کند در راستای تبدیل کردن ما به شباهت اوست (رومیان ۸: ۲۹). این سخن بدین معنا نیست که ما همه داریم به شباهت نجاران اهل ناصره که سپس واعظین دوره‌‌گرد شدند درمی‌آییم. منظور آن است که عمل تقدس که خداوند در ما اجرا می‌کند در چارچوب مرزهای خواسته‌های خداوند از آفرینش است که پیشتر در زندگی ما در حال اجرا بود. تحت قدرت روح‌القدس، اکنون می‌توانیم با گناه بجنگیم و در پی قداست باشیم. ما خواندگی خود را دریافت می‌کنیم و با تمام نیروی خود خواست خداوند را به اجرا می‌گذاریم. شوهر وظیفه‌ی ازدواج و محبت نمودن همسر را اجرا می‌کند، آن طور که عیسی کلیسا را محبت نمود. زن وظیفه‌ی ازدواج و اطاعت از شوهر را اجرا می‌کند، همانطور که کلیسا مطیع مسیح است. فرزند ایماندار از والدین خود اطاعت می‌کنند چنان که خداوند را. مسیحی خواسته‌ی خداوند یعنی تقدس را در زندگی پی‌می‌گیرد، در شادی و شکرگزاری به جهت فیض او. آن مسیحی که به او قدرتی داده شده است از آن سوء استفاده نمی‌کند.

آن مسیحی که تحت قدرتی قرار دارد با خوشحالی به آن تسلیم می‌شود و از آن اطاعت می‌کند زیرا می‌داند خداوند در پس همه‌ی این چیزهاست. بدین طریق، خواسته‌های اصلی خداوند از زندگی ما شغل، ازدواج، اخلاق، تسلیم بودن در برابر اولیاء امور، خواسته‌ی بیرونی انجیل، و خواسته‌ی درونی و کارآمد انجیل، همگی با هم در حیطه‌های آفرینش و بازخرید عمل می‌کنند و هدف خدا در این جهان، یعنی جلال او از طریق پرستش عیسی‌مسیح در کلیسا را محقق می‌سازند.

این مقاله در مجله تیبل‌‌تاک منتشر شده است.

جو هولاند
جو هولاند
کشیش جو هولاند، از شبانان کلیسای پرزبیتری آمریکا (پی‌سی‌ای) می‌باشد.