جان پایپر - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

29 جولای 2022

محزون ولی دائماً شادمان

شادی‌جویی مسیحی یک شادی و سرخوشی بی‌دلیل و کم‌اهمیّت یا موضوعی بی‌ارزش نیست. شادی مسیحی صرفاً به معنی خنده بر لب داشتن نیست و چنین شادی ظاهری ربطی به شادی‌جویی حقیقی در مسیح ندارد.