راس اقتدار مطلق ما - خدمات لیگونیر
انسان‌شناسی مسیحی و زندگی اخلاقی
1 فوریه 2024
چه کسی شما را دنبال می‌کند؟
8 فوریه 2024
انسان‌شناسی مسیحی و زندگی اخلاقی
1 فوریه 2024
چه کسی شما را دنبال می‌کند؟
8 فوریه 2024

راس اقتدار مطلق ما

عنوان این مقاله «سر کلیسا» برای شناسایی مسیح به عنوان سر یک شرکت و یا سازمان به کار نمی‌رود. در کولسیان 1: 8 پولس مسیح را به عنوان سر کلیسا و سر بدن معرفی می‌کند، به عبارت دیگر مسیح زنده، سر بدن زنده- عروس است. کلیسا همه‌ی حیات خود را از مسیح دریافت می‌کند و جدا از او  هیچ حیاتی ندارد -کلیسا و مسیح با هم متحد و یکی شدند. این اتحاد، مسیح را به عنوان سر و کلیسا را به عنوان بدن تعریف می‌کند. مانند دستگاه تنفس مصنوعی که دائماً ریه‌ها را از اکسیژن پر می‌سازد، مسیح نیز بی‌وقفه ریه‌های کلیسا را با زندگی روحانی، عطایا و نیروی تحقق مأموریت او بر روی زمین را پر می‌سازد. چارلز اسپورژن گفت:

زمان، هیچ جدایی‌ای بوجود نمی‌آورد. کلیسا همیشه یکی است -یک کلیسای رسولان، یک کلیسای اصلاح‌ یافته، یک کلیسای قرن اول، یک کلیسای روزهای آخر، تنها و یک کلیسای عیسای مسیح، تنها و یک سر است.

پولس رسول در افسسیان 5، با نشان دادن مسیح در رابطه‌ی زن و شوهر، مسیح به عنوان سر کلیسا را بطور مشخصی توصیف می‌کند. در آیه‌ی 23 پولس توضیح می‌دهد، سر بودن مسیح از نوع سر بودن مرد بر خانواده‌اش است. زنی که به مسئولیت روحانی خود در مطیع بودن از سر بودن شوهر خود، عمل نمی‌کند باعث ایجاد اختلال در اتحاد خانواده می‌شود. زنی که با محبت به شوهرش پاسخ می‌دهد، خانواده، شوهر و از همه مهمتر خداوند خود را عزت می‌بخشد. او به دنیا شهادت می‌دهد که چگونه کلیسا باید در اطاعت، احترام و خدمت به مسیح، پاسخ مناسب دهد.

سر بودن مسیح از طریق رهبران روحانی در کلیسا محقق می‌شود (عبرانیان 13: 7، 17). شبانان و شماسان، نمایندگان اقتدار مسیح بر کلیسا هستند. پولس بطور خلاصه هدف این شبانان را بیان می‌کند «برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح» (افسسیان 4: 12). هر اقتداری که رهبران کلیسا دارند، از سوی مسیح عطا شده است. همیشه فقط مسیح بوده است که با اقتدار کلیسای خود را رهبری کرده است. او همچنین از طریق روح و کلام خود بر کلیسا سر بوده است. مسئولیت انحصاری آنانی که به عنوان مسئول کلیسا معین شدند، اعلام و به کار بستن مسیح همانطور که در کلام مکتوب مکاشفه شده است، می‌باشد. نقش اصلی شبانان خوراک دادن گله‌ی خدا از طریق خدمت و تغذیه‌ی آنان با کلام خدا می‌باشد (دوم تیموتائوس 3: 16-17؛ اول پطرس 2: 2-3). روح‌القدس توسط تعلیم و موعظه، افراد را به سوی مسیح هدایت می‌کند و خانواده‌ی الهی را پرورش می‌دهد.

مسیح در «همه چیز» سر است (افسسیان 1: 22). فقط مسیح می‌تواند کلیسا را در برابر دشمن ما شیطان، وسوسه‌های نفس سقوط کرده و دروغ‌های دنیا حفاظت کند. فقط مسیح می‌تواند وعده‌ی خود را تحقق بخشد و دروازه‌های جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. فقط مسیح می‌تواند گوسفندان خدا را جمع کند و کلیسا را گسترش دهد. فقط مسیح می‌تواند با اقتدار برای عروس خود سر باشد تا آن روز فرا رسد که برای همیشه با او در خانه باشد.


این مقاله در مجله تیبل‌‌تاک منتشر شده است.

داستین دبلیو. بِنج
داستین دبلیو. بِنج
دکتر داستین دبلیو. بِنج، دانشیار روحانیت کتاب‌مقدسی و الهیات تاریخی در دانشگاه الهیات Southern Baptist Theological Seminary واقع در لوئیزویل، کنتاکی است. او نویسنده‌ی چندین کتاب، از جمله «پیوریتن‌های آمریکایی»، «دل‌بسته به خدا»، و «دوست‌داشتنی‌ترین مکان» است.