داستین دبلیو. بِنج - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

2 آوریل 2024

نجات‌دهنده‌ی پر فیض ما

چیزی خارق‌العاده و ماوراءالطبیعی درمورد عیسی وجود دارد. او منجی عادلی است که نه برای خود، بلکه به جای دیگران می‌میرد.
6 فوریه 2024

راس اقتدار مطلق ما

مسیح در «همه چیز» سر است (افسسیان 1: 22). فقط مسیح می‌تواند کلیسا را در برابر دشمن ما شیطان، وسوسه‌های نفس سقوط کرده و دروغ‌های دنیا حفاظت کند. فقط مسیح می‌تواند وعده‌ی خود را تحقق بخشد و دروازه‌های جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت.