در کلیسای خود مشارکت کنید - خدمات لیگونیر
تعمید نوزادان
24 آگوست 2021
سرور سلامتی
24 آگوست 2021

در کلیسای خود مشارکت کنید

جوان‌ها، آیا این داستان شماست؟ شما در کلیسای خانوادگی خود بزرگ شدید و هنگامی‌که که کودک بودید و شاید در طول دوران دبیرستان بسیار در آن مشارکت داشتید. اما هنگامی‌که شما برای تحصیل در دانشگاه یا ارتش یا گرفتن شغل بسیار از خانه دور شدید، بسیار کمتر در هر کلیسایی مشارکت کردید.

شما قصد نداشتید این کار را انجام دهید، اما مسئولیت‌ها و خواسته‌های جدیدی از وقت خود داشتید. شما از الگوهای قدیمی رها شدید و خود به‌تنهایی باید الگوهای جدیدی می‌ساختید. شاید شما در جستجو برای کلیسایی بودید که "متناسب با نیازهای شما باشد."- آن‌که افراد زیادی هم‌سن شما یا موسیقی که شما لذت می‌برید یا یک واعظ عالی داشته‌باشد. شما پرستش را به دلیل سنگین بودن درس یا مطالبات شغلی از دست‌دادید، اما هنوز دوست‌دار عیسی بودید و دعا می‌کردید و جلسات پرستشی را در تلویزیون یا رایانه‌ی خود تماشا می‌کردید. شما فقط نتوانستید عضو یک کلیسا شوید.

اجازه دهید شما را با دو تفکر از کتاب مقدس دلگرم کنم.

نخست، عیسی برای شما و برای هر مسیحی نقشه‌ای دارد. نقشه‌ی او این است که همه‌ی مسیحیان در کلیسای او وارد شده و تحت مراقبت قرار بگیرند. او برنامه‌ی خود را برای شاگردانش در متی ۱۶: ۱۸–۱۹ آشکار نمود: "و من نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت." بنابراین، عیسی شخصاً بانی، تأیید کننده و شکل دهنده‌ی این نقشه بوده‌است، زمانی که فرمود: "و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم؛ و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود."

نقشه‌ی عیسی یک پیشنهاد نیست بلکه اراده‌ی الهی اوست- برنامه‌ی خداوند. این برنامه‌ای در میان برنامه‌های دیگر نیست که ما ممکن است ایجاد کنیم، دقیقا برنامه‌ای است که او برای آن آمد و جان‌داد- کتاب اعمال رسولان و تمامی رسالات تأیید می‌کنند که رسولان عیسی نقشه‌ی عیسی را در نسل خود اجرا کردند.

نقشه‌ی عیسی هنوز هم جمع کردن گله‌ی خود به کلیساهاست که از طریق آن از قدرت احیا و اقتدار خویش استفاده کند تا به تعلیم، مراقبت، نکوهش و رستگاری پیوسته‌ی قوم خویش بپردازد. برای تحقق این امر، او به مردان و زنان عطایای روحانی می‌بخشد تا کلیسای او را در هر مکانی که به آنجا می‌فرستد، بنا کنند. نقشه‌ی عیسی برای کلیسای خود(برای من و شما) شامل رهبریِ استوار است. نقشه‌ی عیسی برای ما این است كه به ما توسط شبانان و معلمین در كلیسای او رسیدگی شود. نقشه‌ی عیسی از جانب خدا و بهترین طرحی است که  آسمان می‌تواند ارائه دهد. این برای ما هم وظیفه‌ است و هم یک امتیاز تا به نقشه‌ی او باور داشته و خود را به آن بسپاریم.

خداوند برنامه‌ی خود را در افسسیان ۴: ۱۱–۱۲ توضیح می‌دهد: "و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشّرین و بعضی شبانان و معلّمان را، برای تکمیل مقدّسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح."

بسیاری از هم‌نسل‌های من، و شاید تعداد بیشتری از هم‌نسلان شما، کلیسا را تنها یک گزینه در نظر می‌گیرند و از نقشه‌ی عیسی غافل مانده‌اند.

دوم، نقشه‌ی عیسی شامل حال شما از راه دیگری علاوه‌بر حضور در کلیسا و شنیدن موعظه‌ی کلام او می‌شود. عیسی عطایای روحانی به شما بخشیده است تا در کلیسای او (کلیسای خودتان) استفاده کنید. بله، شما عطایایی دارید و آنها باید در کلیسا برای رشد متقابل شما و ما استفاده شوند. افسسیان ۴: ۷ را بشنوید: "لیکن هریکی از ما را فیض بخشیده شد بحسب اندازه‌ی بخشش مسیح." "هریکی"

شامل شما می‌شود. به شما نیاز است اگر کلیسا (و اگر شما) قوم خداوند باشید آنگونه که خداوند برنامه‌ریزی کرده است.

چگونه می‌توانید عطایای روحانی خود را بیابید و رشد دهید؟

در اینجا چند درس وجود دارد.

  • در کلیسای خود به‌طور بسیار منظم حضور یابید.
  • تعلیم‌پذیر، صبور، و اهل دعا باشید.
  • با یکی از شبانان یا رهبران خود در مورد این موضوع صحبت کنید، یا مرد یا زنی با طرز فکری روحانی بیابید

که بتوانید یک رابطه‌ی معمول برای مشورت ایجاد کنید.

  • با هر ظرفیتی در کلیسایی که باز می‌شود خدمت کنید و خود را در آنجا محک بزنید در- مشاوره، خدمت کودکان،

کمیته‌ها، مطالعه‌ی کتاب مقدس، خدمات اجتماعی. با رهبران خود در ارتباط باشید و بازبینی آنها را در مورد

خدمات خود دریافت کنید.

  • از عیسی بخواهید، آنکه به شما عطایا داده‌است، تا به شما کمک کند عطایای روحانی خود را شناسایی کنید.
  • هدف درونی خود را تبدیل شدن به تمام آنچه عیسی برای شما برنامه‌ریزی کرده‌است قرار دهید. به خداوند

بگویید که شما بیش از همه چیز می‌خواهید او را جلال دهید.

از آنجا که عیسی به شما عطایای روحانی عطا کرده‌است، کلیسای او به شما نیاز دارد و شما نیز به کلیسا نیاز دارید. بیایید بر اساس نقشه‌ی عیسی گردهم بیائیم.

این مقاله در مجله تیبل‌‌تاک منتشر شده است.

لری جی. مینینگر
لری جی. مینینگر
دکتر لری جی. مینینگر، شبان کلیسای ارتدکس پرزبیتری لِیک شِروود در اورلاندو، فلوریدا و مدیر امور دانشجویی در ریفورمیشن بایبل کالج در سنفورد، فلوریدا است.