اسرائیل حقیقی خداوند - خدمات لیگونیر
کلام خدا به‌عنوان ابزار فیض
8 آگوست 2022
کاهن اَبدی
12 آگوست 2022
کلام خدا به‌عنوان ابزار فیض
8 آگوست 2022
کاهن اَبدی
12 آگوست 2022

اسرائیل حقیقی خداوند

اخیراً در کلیسای سنت اندرو مطالعات خود از کتاب خروج در جلسات پرستشی را که تقریباً دو سال و نیم طول کشید به پایان رساندیم. سفری فوق‌العاده بود، خروج از مصر و گذر از دریای سرخ، راه بیابان و صعود و فرود بر کوه سینا و حرکت به سمت سرزمین موعود. از همان ابتدا ما متوجّه این موضوع شدیم که نجات بنی‌اسرائیل از مصر صرفاً برای رهایی آنها از اسارت نبود، بلکه تا آنها برای پرستش خداوند رهایی بیابند. به بیانی ساده خروج اساساً در مورد خارج شدن از مصر نیست، بلکه در مورد پرستش است. خداوند بنی‌اسرائیل را نجات داد تا او را بپرستند. روایت خروج با روایت الهیاتی کل کتاب‌مقدّس کاملاً در تطابق است، و روایت کلی کتاب‌مقدّس صرفاً رهایی از اسارت نیست، بلکه نجات‌یافتن به جهت پرستش خداوند است.

در سراسر عهدجدید، خداوند با جلال خود آشکار می‌کند که چگونه مسیح موعود، نبوت انبیا، وعده‌ها و طرح خدای تثلیث را تحقّق می‌بخشد. انجیل متی نشان می‌دهد که چگونه مسیح اسرائیل حقیقی و برتر نزد خداوند است (متی ۲: ۱۳- ۱۵؛ ۵: ۱۷؛ به هوشع ۱۱: ۱ نیز نگاه کنید) او که آنچه بنی‌اسرائیل در انجامش ناتوان بودند را به انجام رسانید. او به مصر فرود آمد و از مصر خارج شد (متی ۲). او از میان آب‌ها (۳: ۱۳- ۱۷) و از طریق بیابان عبور کرد، وقتی برای پرستش چیزی جز خداوند وسوسه شد، حمایت خود را در هر کلامی دید که از دهان خداوند صادر می‌شود (۴: ۱- ۱۱). او با موسی و ایلیا در مورد خروج خود سخن گفت (برای درک صحیح از معنای خروج او به لوقا ۹: ۳۱ نگاه کنید). او همچنان که داستان بنی‌اسرائیل را در شخص خود تکرار می‌کرد، تحقّق کامل مناصب پادشاه و نبی بود، مانند پادشاه خدمت کرد، پادشاهی از نسل داوود، او که پسر بزرگ‌تر داوود است (۲:۲؛ ۱۲؛ ۲۱: ۵؛ ۲۷: ۲۷- ۳۱؛ به دوم سموئیل باب ۷ نگاه کنید) و در جایگاه نبی، بالاتر از موسی (۱۱: ۱- ۱۹؛ ۲۳- ۲۴؛ به تثنیه ۱۸: ۱۵- ۲۲ نگاه کنید).

عیسی در اوج کار خود تاریخ اسرائیل را به شکلی عالی و کامل تکرار کرد. او رنج تبعید را بر صلیب مرگ خود متحمّل شد (متی ۲۷: ۳۲- ۵۰)، آنجا که او در جایگاه کاهن اعظم نیز خدمت خود را به کمال رسانید و برّه‌ی فصح را قربانی کرد (۲۶: ۱- ۱۳؛ ۲۷: ۵۱). وقتی که معبد بدن او ویران شد (۲۶: ۶۱؛ ۲۷: ۴۰)، اما در روز سوّم و در رستاخیز خود، او از اسارت مرگ بازگردانده شد و معبد بدن خود را استوار ساخت (۲۸: ۱- ۱۰) و سنگ زاویه‌ی معبد جدید گشت، کلیسایش، که تحقّق طرح خداوند برای قوم حقیقی‌اش اسرائیل بود (اول پطرس ۲: ۴- ۸). نقشه‌ی حاکمانه‌ی خداوند و وعده‌اش نمی‌تواند بازداشته شود، و اکنون عیسی مسیح تمامی قدرت را در آسمان و بر زمین در اختیار دارد و تا انقضای عالم با ما خواهد بود، و او به‌عنوان پادشاه ما بازخواهد گشت و ما را به سرزمین موعود آسمانی خواهد برد.


این مقاله در مجله تیبل‌‌تاک منتشر شده است.

بِرک پارسونز
بِرک پارسونز
دکتر بِرک پارسونز سردبیر مجله تیبل‌تاک و شبان ارشد کلیسای سنت اندرو در سانفورد، فلوریدا است. ایشان نویسنده‌ی Assured by God: Living in the Fullness of God’s Grace بوده و اکانت او در توییتر @BurkParsons می‌باشد.