ما اصلاح‌یافته هستیم - خدمات لیگونیر
موفقیت کاری
3 نوامبر 2021
ابزار فیض چیست؟
3 نوامبر 2021

ما اصلاح‌یافته هستیم

این ماه چهلمین سالگرد چاپ مجله‌ی تیبل‌تاک است.  در سال ۱۹۷۷ دکتر آر.سی. اسپرول برای اولین بار مجله‌ی تیبل‌تاک را برای ارائه‌ی گذارشاتی در مورد مرکز تعلیمی لیگونیر ولی که در سال ۱۹۷۱ در شهر لیگونیر پنسیلوانیا شروع به کار کرده بود منتشر کرد. مجله همچنین حاوی مقالاتی با مضامین متنوع برای دانشجویان و حامیان لیگونیر بود. دکتر اسپرول و معلمین همکارش در مرکز تعلیمی برای کمک به دیگر مسیحیان مقالات مختلفی را در مورد موضوعات کتاب مقدسی، الهیاتی، فرهنگی و فلسفه با تمرکز بر این هدف که ایمانداران در طریق شاگردی مسیح رشد نمایند می‌نوشتند. در ۱۹۸۹ قالب مجله تغییرکرد و موضوعات ماهانه، ستون‌ها و مطالعات روزانه از کتاب مقدس معرفی شدند. از سال ۱۹۷۷ مجله‌ی تیبل‌تاک شاهد رشد فزاینده‌ای در  شمار خوانندگان خود بوده، به شکلی که تا به امروز بیش از یکصدهزار نسخه از این مجله هر ماه منتشر می‌شود و تعداد مخاطبین تخمینی ۲۵۰ هزار خواننده در بیش از پنجاه کشور جهان است.  ما خداوند را برای تداوم برکاتش در چهل سال گذشته شکرگزار هستیم، و امیدواریم که همواره تا بازگشت خداوندمان عیسی مسیح برکات خداوند شامل حال این خدمت و خوانندگان مجله‌ی تیبل‌تاک بشود. امید ما ادامه‌ی این خدمت و شاگردسازی در میان ملل مختلف در چهل سال آینده است، و فقط برای جلال خداوند و نه جلال خودمان.

تیبل‌تاک یک مجله‌ی اصلاح‌یافته است و ما بر این موضوع اصرار داریم. ما از این که مشخصا در هرآنچه انجام می‌دهیم اصلاح‌یافته هستیم شرمسار نیستیم. ما اصلاح‌یافته هستیم چون عمیقا باور داریم اصلاح‌یافته بودن مترادف کتاب مقدسی بودن است. اصلاح‌یافته بودن صرفا به معنی ایستادگی بر آموزه‌هایی که پدران اصلاح‌گرای ما در دوران اصلاحات باور داشتند نیست، بلکه به معنی ایستادگی بر کلام خداوند است.  اصلاح‌یافته بودن باور صرف به این موضوع نیست که خداوند حاکم بر نجات افراد است، بلکه باور داشتن بر آن است که او بر تمامی امور حاکمیت مطلق دارد.  اصلاح‌یافته بودن فقط پذیرفتن آموزه‌ی فیض نیست، بلکه تا در آن آموزه‌ها آرامی عمیق و الهی بیابیم، تا آنها را با محبت تعلیم دهیم و شجاعانه از آنها دفاع کنیم. اصلاح‌یافته بودن به معنی ایمان به عهدی است که طرح پر جلال خداوند برای نجات است. اصلاح‌یافته بودن صرفا به معنی صحبت کردن از اعتقادنامه‌های رسمی و تاریخی اصلاح‌یافته نیست، بلکه تایید قلبی و کوشش جدی در مطالعه‌ی آنهاست. اصلاح‌یافته بودن فقط به معنای عضوت در یک کلیسای اصلاح‌یافته‌ی محلی نیست، بلکه به این معناست که ما پرستندگان همیشگی خداوند بوده و در زندگی، اجتماع و در خدمات کلیسای محلی خود و در رساندن انجیل خداوند عیسی مسیح به سراسر جهان افراد فعالی باشیم. اصلاح‌یافته بودن به معنی از خود راضی بودن، خود بین، متکبر یا بی‌تفاوت بودن نیست، بلکه به معنی داشتن یک زندگی همراه با دل‌سوزی، فروتنی، دعا، بشارت دادن، شادی، دوست داشتن دیگران و وابسته بودن به خداوند است. شخصی که باور دارد خداوند نه تنها سرانجام هرچیز را مقرر کرده است، بلکه طریق تمامی اهداف و ابزار رسیدن به آنها نیز از جانب اوست، اهدافی که او در ما و از طریق ما توسط خدمت روح‌القدس و فقط برای جلال خود به انجام می‌رساند.

این مقاله در مجله تیبل‌‌تاک منتشر شده است.

بارک پارسونز
بارک پارسونز
دکتر بارک پارسونز سردبیر مجله تیبل‌تاک و شبان ارشد کلیسای سنت اندرو در سانفورد، فلوریدا است. ایشان نویسنده‌ی Assured by God: Living in the Fullness of God’s Grace بوده و اکانت او در توییتر @BurkParsons می‌باشد.