شالوده‌ها، بخش چهار

شالوده‌ها، بخش چهار

کلیسا چیست، و در هدف خدا برای دنیا چه نقشی دارد؟ در این مجموعه، دکتر آر. سی. اِسپرول، ویژگی‌های کلیسا را به‌عنوان قوم خدا و افتخار ما را برای پرستش نجات‌دهنده‌مان بررسی می‌کند. وقتی هدف کلیسا را درک می‌کنیم، می‌توانیم آینده‌مان را در انتظار برای بازگشت مسیح و ابدیت در حضور او بهتر درک کنیم.