موسی و بوته‌ی مشتعل

موسی و بوته‌ی مشتعل

روایت آشنای موسی و بوته‌ی مشتعل باعث حیرت و شگفتی می‌شود، اما آیا می‌دانید انگیزه‌ی خدا چه بود که اینطور خودش را به موسی آشکار کرد؟ در این مجموعه‌، آر. سی. اسپرول، گزارش کتاب مقدسی ملاقات موسی با خدای قدوس را بررسی می‌کند، ملاقاتی که زندگی‌اش را تغییر داد. او در ده جلسه، مفهوم ظهور خدا در بوته‌ی مشتعل و ارزش کلامش را به موسی توضیح می‌دهد. بعلاوه، دکتر اسپرول نشان می‌دهد که چگونه ملاقات خدا و موسی بر زمین مقدس نشانه‌ی آمدن عیسی مسیح بود.