اَلیستِر بِگ - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

7 ژوئن 2023

۵ نکته‌ای که باید در مورد روح‌القدس بدانید

عیسی وعده‌ی تسلی دهنده‌ای از همان نوع داد نه از نوعی متفاوت. روح همان است، کسی که دوشادوش می‌‌آید. عیسی گفت: «تا همیشه با شما بماند...با شما می‌ماند و در شما خواهد بود» (یوحنا ۱۴: ۱۶-۱۷). به عبارت دیگر، خدمت او هم دائمی و هم شخصی است.