سی. ان. ویلبورن, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

20 ژوئن 2022

رنج در امید

امید حقیقی اتفاقی نیست، بلکه با ایمان به مسیح ایجاد شده و رشد می‌کند. ما باید در جوانی برای رنج‌های آینده به خوبی آماده شویم تا بتوانیم با یک زندگی همراه با امید حتّی در روزهای سخت خداوند را تمجید نماییم.