اریک بنکرافت, Author at خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

1 ژوئن 2021

شادی در جامعه

خداوند ما را با عطایا و استعدادهای مختلف خوانده تا در کلیسا و در کنار دیگر مسیحیان در شادی نجات خود رشد نماییم. شادی حقیقی که تنها در مسیح یافت می‌شود و نه برای منفعت شخصی بلکه برای بنا و تقویت کلیسا به آن خوانده شده‌ایم.