کیم ریدلبارگر - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

23 ژانویه 2024

انسان به عنوان ترکیبی از روح و جسم

در زمان‌های آخر و در رستاخیز کلی، خدا ما را به عنوان «بدن‌های روحانی» برمی‌خیزاند (روح و بدن نجات یافته) که فناپذیر نیست؛ پولس در اول قرنتیان 15 می‌گوید، در قدرت برخیزانیده می‌شوید و برای جلال آسمان شایسته می‌شوید.
16 جولای 2022

وضعیت میانی

وضعیت میانی به زمانی بین مرگ یک ایماندار مسیحی تا رستاخیز او در بازگشت مسیح گفته می‌شود. وقتی عیسی مردگان را زنده می‌کند، روح و جسم را پیوند می‌دهد و غیرفانی می‌سازد، تا برای زندگی ابدی و اقامت در آسمان و زمین جدید مهیا شوند.
30 آوریل 2021

شادی آینده

مسیحیان در زمان آزمایش و رنج شاد زندگی می‌کنند و از این طریق مسیح را پیروی می‌نمایند. شاد زیستن در زمان آزمایش نوعی رسم دینی بی‌معنا نیست، بلکه الگوی مسیح را که عیسی با زندگی، مرگ و رستاخیز خویش عرضه کرد دنبال می‌نماییم.