مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

30 آوریل 2021

شادی آینده

مسیحیان در زمان آزمایش و رنج شاد زندگی می‌کنند و از این طریق مسیح را پیروی می‌نمایند. شاد زیستن در زمان آزمایش نوعی رسم دینی بی‌معنا نیست، بلکه الگوی مسیح را که عیسی با زندگی، مرگ و رستاخیز خویش عرضه کرد دنبال می‌نماییم.