پیتر وای. لی - خدمات لیگونیر

مقالات لیگونیر

خدا قوم خود را فراخوانده تا بواسطه‌ی تجدید نظر در ذهن‌های خود تغییر کنند. به همین دلیل، ما تمرکز خود را بر اعلان جلال‌های خدا، همانگونه که در کتاب‌مقدس آشکار شده‌اند، با توجه به زمینه‌ی فرهنگ، فلسفه، دفاعیات مسیحی، اخلاقیات و تاریخ کلیسا قرار داده‌ایم. در اینجا ما طیف گسترده‌ای از مقالات داریم تا رسالت‌مان در اعلان، توضیح دادن و دفاع کردن از قدوسیّت خدا در تمام پُری‌اش را انجام دهیم و آن‌ها را با مردمان بسیاری تا جایی که امکان‌پذیر است در میان بگذاریم.

23 ژوئن 2021

عصای یهودا

عیسی همان پادشاه موعود از نسل یهوداست. سلطنتش را انتهایی نیست. با مرگ خود بر صلیب کفاره گناه شد. به آسمان صعود نموده و در حضور خداست، و روزی باز خواهد گشت و سلطنت او فراتر از اسرائیل خواهد بود.